Lấy người dân và doanh nghiệp làm chủ thể trong cải cách thủ tục hành chính

01:09, 15/09/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 15/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
[links()]
 
Triển khai các chỉ đạo của Chính phủ về công tác cải cách TTHC, từ năm 2021 đến nay, các bộ, cơ quan đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.700 quy định kinh doanh tại 143 văn bản quy phạm pháp luật. 
 
Sau quá trình xây dựng, Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh được đưa vào vận hành. Đến nay, cổng đã cập nhật hơn 17,6 nghìn quy định hiện hành, 352 quy định dự kiến ban hành trong 9 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; phương án cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.000 quy định kinh doanh để tham vấn các hiệp hội, doanh nghiệp, theo dõi quá trình thực thi các phương án cải cách.
 
Văn phòng Chính phủ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết 699/5.187 TTHC trên 100 lĩnh vực; xây dựng, trình lãnh đạo Chính phủ phê duyệt Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước, giai đoạn 2022 - 2025. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Đến nay, cả nước đã thành lập hơn 11,7 nghìn bộ phận một cửa các cấp để tiếp nhận, giải quyết TTHC. Việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các cơ quan hành chính nhà nước, cả cấp trung ương và địa phương được triển khai, rút ngắn thời gian xử lý, giảm giấy tờ, bảo đảm công khai, minh bạch. Trong 8 tháng đầu năm 2022, có trên 3,56 triệu văn bản điện tử đã được gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia.
 
Qua 2 năm triển khai, Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoạt động liên tục, thông suốt, với 28 nghìn cán bộ, công chức trên toàn quốc tham gia vận hành, sử dụng hàng ngày; thực hiện các chế độ báo cáo, cung cấp các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên hệ thống.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá một cách tổng thể, khách quan, toàn diện, sâu sắc các nhiệm vụ được triển khai về thúc đẩy cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp thời gian qua của Chính phủ và chính quyền các cấp; kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm; đề ra định hướng, giải pháp và nhiệm vụ cụ thể từ nay đến cuối năm và những năm tiếp theo, bảo đảm thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế, nhằm triển khai có hiệu quả, thực chất công tác này.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, cơ quan, các cấp chính quyền, địa phương, nhất là các cấp điều hành, quản lý, phục vụ trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp cần phải quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong công tác cải cách TTHC; phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động, tích cực huy động mọi nguồn lực để tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách TTHC. 
 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Các bộ, cơ quan, các cấp chính quyền, địa phương cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong giải quyết TTHC. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành trong công tác giải quyết TTHC; thúc đẩy công tác chuyển đổi số; tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống và sử dụng nguồn tài nguyên thông tin, dữ liệu có hiệu quả. 
 
“Công tác cải cách TTHC phải bám sát thực tiễn, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực để thực hiện; không cứng nhắc mà phải có sự chia sẻ, thân thiện với người dân, doanh nghiệp. Chính sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo để đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách TTHC ở các cấp”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đặc biệt nhấn mạnh.
 
Tin, ảnh: GIA NGHI 
 

.