Cập nhật lúc: 21:43, 08/11/2018 [GMT+7]
.

Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương khảo sát tại huyện Ba Tơ


(Baoquangngai.vn)- Ngày 8.11, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Tùng- Vụ trưởng Vụ Tổ chức- Điều lệ làm Phó trưởng đoàn đã đi kiểm tra, khảo sát việc thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng ở huyện Ba Tơ. 

TIN LIÊN QUAN

Huyện Ba Tơ hiện có 20 đơn vị hành chính cấp xã, với 61 tổ chức cơ sở đảng, 210 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, trên 3.582 đảng viên. Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tơ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05 rộng khắp trong hệ thống chính trị; tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục những biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần ngăn chặn những biểu biện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Huyện ủy Ba Tơ cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế được thực hiện đúng quy định, bước đầu sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, đơn vị; thực hiện tinh giản biên chế đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc. Qua đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ, công chức cấp xã cơ bản được nâng lên so với trước, đã góp phần tăng cường nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước. 
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
 
 
Trong thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), huyện Ba Tơ đã tổ chức sắp xếp tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức có số lượng hợp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị. 
 
Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện thí điểm mô hình Phó Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND huyện; đối với cấp xã, đã thực hiện mô hình Bí thư đảng ủy xã đồng thời là Chủ tịch HĐND xã ở 11 xã, Phó Bí thư đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND xã ở 9 xã, thị trấn. Hiện nay, trên địa bàn huyện thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên có 77/119 người, chiếm 64,70%, kế hoạch năm 2019 thực hiện 100%. 
 
Bên cạnh đó, Huyện ủy đã thông qua 2 đề án: Đề án thành lập Trung tâm Truyền thông- Văn hóa- Thể thao huyện trên cơ sở sáp nhập Đài Truyền thanh- Phát lại Truyền hình huyện và chuyển bộ phận sự nghiệp văn hóa, thể thao tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Đề án hợp nhất Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Ban Quản lý Cụm Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
 
Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 tinh giản tối thiểu 10% tổng số công chức, viên chức. Chưa thực hiện việc tuyển dụng mới cán bộ, công chức, viên chức so với 50% biên chế đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc.  
 
Về công tác tự kiểm tra, rà soát về thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Thông báo Kết luận số 43 của Bộ Chính trị, từ ngày 1.6.2012- 31.10.2018, huyện Ba Tơ tuyển dụng 243 công chức, viên chức huyện và xã; luân chuyển, điều động 69 lượt cán bộ; đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 99 lượt cán bộ. Qua tự rà soát, các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, luân chuyển, điều động đều đảm bảo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình.
 
Tại buổi làm việc, Huyện ủy Ba Tơ cũng đã nêu ra một số tồn tại hạn chế cũng như đề xuất kiến nghị nhiều nội dung đối với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ chính trị và Ban Bí thư như: Sớm chỉ đạo sử đổi, bổ sung các văn bản và hướng dẫn để thuận lợi cho việc thực hiện các Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; có cơ chế xét tuyển (không thi tuyển) đối với sinh viên cử tuyển ra trường; có văn bản quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm bổ nhiệm lại đối với chức danh lãnh đạo, quản lý khối Đảng, đoàn thể theo hướng đồng bộ với khối Nhà nước, tạo thuận lợi trong công tác luân chuyển, điều động đảm bảo tiêu chuẩn chung;…
 
Phát biểu tại buổi làm việc Vụ trưởng Vụ Tổ chức- Điều lệ  Nguyễn Văn Tùng đánh giá giá cao những kết quả đạt được của Huyện ủy Ba Tơ trong việc thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian qua. Đối với những đề xuất, kiến nghị của Huyện ủy Ba Tơ, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương sẽ tổng hợp và tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành, sửa đổi các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn để các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn ngày càng đi vào cuộc sống. 
 
Trước đó, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương đã khảo sát ở Chi bộ Trường  THCS thị trấn Ba Tơ và làm việc với Đảng bộ thị trấn Ba Tơ.
 
H.P
 
 
.