Cập nhật lúc: 14:36, 25/07/2017 [GMT+7]
.

Đảng bộ Trường Đại học Phạm Văn Đồng: Chú trọng công tác xây dựng Đảng


(Báo Quảng Ngãi)- Trong những năm qua, cùng với việc đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, Trường Đại học Phạm Văn Đồng luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng trong nhà trường.

TIN LIÊN QUAN

Gắn công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo trong giai đoạn mới... là nội dung sinh hoạt xuyên suốt của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học (ĐH) Phạm Văn Đồng. Nhờ đó, chất lượng đào tạo ngày càng được nâng lên; tổ chức bộ máy được sắp xếp hợp lý; công tác cán bộ đi vào nền nếp; hoạt động tài chính công khai, minh bạch...

Đổi mới trong sinh hoạt chi bộ

Trong những năm qua, các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường ĐH Phạm Văn Đồng đã đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt định kỳ và chuyên đề. Trong sinh hoạt, các chi bộ luôn mở rộng dân chủ, bàn những nhiệm vụ sát với nhiệm vụ chính trị từng khoa, phòng... Từ đó, cán bộ, đảng viên cởi mở trong công tác tự phê bình và phê bình, đóng góp nhiều ý kiến tích cực cho đảng bộ, lãnh đạo nhà trường...

Trao quyết định kết nạp đảng viên mới.
Trao quyết định kết nạp đảng viên mới.


Cán bộ, đảng viên luôn nhìn nhận vấn đề tự phê bình và phê bình trên cơ sở xây dựng, người được góp ý không quá nặng nề, áp lực mà coi đó là những góp ý để hoàn thiện bản thân, nên đã xây dựng được tinh thần đoàn kết trong nội bộ. “Việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của các chi bộ đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đảng bộ, đặc biệt là nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường”, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Phạm Văn Đồng Trần Đình Thám cho biết.    

Thời gian tới, đảng bộ tiếp tục bám sát các nghị quyết của Đảng; đổi mới nội dung, hình thức trong sinh hoạt. Cụ thể là, mỗi đảng viên phải có sổ tay ghi chép khi tham gia sinh hoạt chi bộ; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.
 

Công tác phát triển đảng viên trong sinh viên luôn được đảng ủy và lãnh đạo nhà trường quan tâm. Nhiều em  mới là sinh viên năm 2, nhưng đã được giới thiệu kết nạp Đảng. Đấy là động lực để các bạn sinh viên phấn đấu học tập, tham gia tích cực các hoạt động vì cộng đồng...
Bí thư Đoàn Trường Đại học Phạm Văn Đồng PHÙNG THỊ PHƯƠNG THẢO.

Để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, định kỳ hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám hiệu nhà trường đều xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng,  nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, giảng viên. Nhà trường cũng đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương thu hút giảng viên có trình độ tiến sĩ ngoài tỉnh về công tác.

Trong năm 2016, trường thu hút được 2 tiến sĩ ngành Vô tuyến điện và Sinh học. Mỗi trường hợp đều được tỉnh hỗ trợ tiền mặt và hỗ trợ mua đất làm nhà. “Với chính sách đó, trong thời gian đến, nhà trường sẽ có được đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên có đủ năng lực, để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và hội nhập với các trường trong cả nước”, ông Thám nói.

Chú trọng phát triển đảng viên mới

Phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng được đảng bộ nhà trường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng bộ luôn tạo điều kiện để giảng viên trẻ, sinh viên có cơ hội phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, thông qua việc phân công đảng viên theo dõi, giới thiệu những nhân tố điển hình, để xem xét kết nạp vào Đảng. Nhờ vậy, số lượng giảng viên trẻ, sinh viên được đứng vào hàng ngũ của Đảng ngày càng nhiều.

“Với đội ngũ sinh viên, ngay từ năm đầu, đảng ủy đã giao nhiệm vụ cho đoàn thanh niên theo dõi giúp đỡ, giới thiệu những sinh viên ưu tú cho cấp ủy. Tiêu chí để giới thiệu được công khai trong nhà trường, đó là những em tích cực tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường, có kết quả học tập đạt loại khá trở lên...”, ông Thám cho biết.

Đảng bộ hiện có 174 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc. Trong đó, năm 2016, đảng bộ phát triển Đảng cho 8 sinh viên và từ đầu năm đến nay có 4 sinh viên ưu tú được xem xét đề nghị kết nạp vào Đảng. Đảng viên mới Nguyễn Thị Thu Quyên, hiện là sinh viên khoa Ngoại ngữ, cho biết: Tôi rất vinh dự khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi còn là sinh viên.

Để có được vinh dự này, bản thân tôi luôn có ý thức nỗ lực trong học tập, sắp xếp thời gian hợp lý để tham gia các hoạt động, phong trào của hội sinh viên, Tỉnh đoàn và đoàn trường tổ chức. Nhiệm vụ của một đảng viên mới như tôi hiện nay là phải tiếp tục phấn đấu để có kết quả học tập tốt nhất, nhằm chuẩn bị hành trang cho tương lai khi tốt nghiệp ra trường.


Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG


 

.
.