Cập nhật lúc: 13:57, 21/11/2016 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi triển khai hoạt động hội nhập quốc tế năm 2017


(Baoquangngai.vn)- Sáng 21.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017 của Ban chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Quảng Ngãi.
Trong năm 2016, công tác hội nhập quốc tế đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.  Đặc biệt các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, hợp tác quốc tế và mở rộng thị trường thu được quan tâm.
 
Năm 2016, tỉnh Quảng Ngãi xác định là năm “Cải cách thủ tục hành chính và thu hút đầu tư”. Tỉnh đã tiếp xúc, hỗ trợ kịp thời cho hơn 25 nhà đầu tư. Trong 10 tháng đầu năm 2016, tỉnh đã cấp phép đầu tư cho 35 dự án, tổng vốn đăng ký là hơn 3.880 tỷ đồng
 
Trong năm, có 13 dự án, tiểu dự án được giao Kế hoạch triển khai thực hiện; giải ngân đến tháng 9 năm 2016 đạt 77,46 tỷ đồng trong đó vốn ODA 59,25 tỷ đồng. Tỉnh cũng đã cấp mới 08 Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 72,05 triệu USD.
 
Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc. Lượng khách đến tham quan tại tỉnh tăng mạnh. Tổng lượt khách ước đạt 725.000 lượt người, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng doanh thu ước đạt 640 tỷ đồng.
 
Trong năm 2017, Ban chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương...

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
 
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ nhán mạnh vấn đề hội nhập về kinh tế là điểm then chốt trong hội nhập quốc tế của tỉnh. Tuy nhiên, phải thắng thắn nhìn nhận rằng, việc hội nhập quốc tế ở Quảng Ngãi chưa mạnh, nhận thức về hội nhập trong tầng lớp cán bộ, nhân dân chưa có chuyển biến tích cực. Chất lượng sản phẩm chưa đảm bảo nên sức cạnh tranh với thị trường nước ngoài còn yếu.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Ban chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh cần nghiên cứu, chốt lại có nhiệm vụ trọng tâm cần làm. Từ đó, giao trách nhiệm cụ thể cho từng ngành để hiệu quả thực hiện đạt ở mức cao nhất. Bên cạnh đó, cần phải quản lý chặt chẽ, gắn với tạo môi trường thông thoáng, tiếp tục cải cách hành chính, tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp có cơ hội hội nhập vào thị trường các nước bạn.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ cũng nhấn mạnh, trước mắt cần có sự nâng cao chất lượng cho các sản phẩm để đủ sức cạnh tranh với các nước. Đồng thời, tăng cường sự giao lưu, liên kết với các tỉnh của nước ngoài...
 
Tin, ảnh: Thanh Phương
 
 
 
 
 
 
 
 

 

.