Hướng đến nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại

12:01, 16/01/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, trong sạch, vì nhân dân phục vụ.
 
[links()]
 
Vì nhân dân phục vụ
 
Tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh (Trung tâm), khu vực làm việc đã được bố trí một cách khoa học. Phía trong các quầy giao dịch có đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Đội ngũ công chức, viên chức tận tình hướng dẫn tổ chức, công dân trong giao dịch. Hệ thống camera giám sát bố trí ở các góc khu làm việc, đảm bảo mọi hoạt động đều được ghi lại và kết nối trực tiếp với phòng giám sát... Trung tâm đi vào hoạt động là bước đột phá trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh cho doanh nghiệp, người dân. Qua đó, góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh, hướng tới một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ tổ chức, công dân tốt hơn.
 
Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh giải quyết hồ sơ, thủ tục  hành chính cho người dân.
Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân.
Trong năm 2022, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, trả kết quả trước hạn tại Trung tâm và tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp  xã đạt từ 97,6 - 99,8%. Tỷ lệ người dân đánh giá hài lòng và rất hài lòng đối với hoạt động của Trung tâm là 99,9%.
 
Anh Huỳnh Ngọc Duy, ở phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) cho biết, tôi đến Trung tâm liên hệ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi đến đây, cảm nhận đầu tiên của tôi là Trung tâm được đầu tư khang trang, hiện đại. Tại đây, tôi được nhân viên hướng dẫn tận tình việc giải quyết TTHC. Công chức, viên chức giải quyết hồ sơ nhanh chóng, không gây phiền hà hay sách nhiễu. Tôi tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí đi lại khi giải quyết TTHC.
 
Gỡ “nút thắt” về thủ tục hành chính
 
Theo đánh giá của UBND tỉnh, năm 2022, công tác cải cách hành chính được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xác định là nội dung quan trọng, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, UBND đã đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện cải cách hành chính; giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về việc giảm 50% mức thu phí, lệ phí khi tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với 10 nhóm TTHC...

Năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, cắt giảm tối thiểu 10% chi phí... mà tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phải bỏ ra khi thực hiện TTHC. Trong đó, phấn đấu rút ngắn 30% thời gian giải quyết TTHC so với khung thời gian quy định chung của trung ương; đồng thời xác định 8 nhóm quy định, TTHC trọng tâm thực hiện rà soát, đánh giá. Qua rà soát đã đơn giản hóa 7 TTHC của tỉnh, với lợi ích tiết kiệm chi phí tuân thủ TTHC là 138 triệu đồng và tỷ lệ cắt giảm chi phí trên 12%. 

 
UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định của trung ương 8 TTHC trong lĩnh vực lưu trú, dịch vụ du lịch, việc làm, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền của các Sở: VH-TT&DL, LĐ-TB&XH, KH&CN. Chủ tịch UBND tỉnh cũng ban hành 48 quyết định công bố 80 TTHC mới ban hành, 112 TTHC sửa đổi, bổ sung, 58 TTHC thay thế, 16 TTHC bãi bỏ và phê duyệt trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.
 
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030  (Đề án 06) và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định về việc phê duyệt trình tự thực hiện TTHC đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; phê duyệt quy trình thực hiện TTHC cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.
 
Bên cạnh đó, việc hoàn thành nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh lên phiên bản mới và hoàn thiện việc tích hợp với các hệ thống thông tin của bộ, ngành trung ương qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia đã đáp ứng việc triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06. Hiện công dân có thể sử dụng tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia, tài khoản định danh điện tử VNeID do Bộ Công an cấp để đăng nhập và thực hiện TTHC trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đang đẩy mạnh triển khai 25/25 dịch vụ thiết yếu theo Đề án 06 ở mức độ 3, 4 và đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công trực tuyến...
 
Bài, ảnh: SÔNG THƯƠNG
 
 
 

.