Giám sát các dự án sử dụng kinh phí chi sự nghiệp khoa học và công nghệ tại huyện Sơn Tịnh

19:22, 12/05/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangai.vn)- Tiếp tục với chương trình giám sát các đề tài, dự án sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021, chiều 12/5, Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế các dự án triển khai trên địa bàn huyện Sơn Tịnh. 
 
 
Đoàn đã đi thực tế, kiểm tra các dự án, bao gồm: dự án Chuyển giao công nghệ chăn nuôi heo trên nền đệm lót sinh học (ứng dụng công nghệ lên men vi sinh vật) cho hộ chăn nuôi, do Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh (Sở KH&CN) chủ trì, tổng kinh phí được phê duyệt hơn 1,5 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách sự nghiệp KH&CN tỉnh; dự án Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ KH&CN phát triển đàn bò lai hướng thịt trên nền bò cái Zêbu tại các xã miền núi huyện Sơn Tịnh, do UBND huyện Sơn Tịnh chủ trì, kinh phí đầu tư hơn 40,1 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách sự nghiệp KH&CN tỉnh hơn 2 tỷ đồng. 
 
Kiểm tra
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Hoàng Vĩnh kiểm tra các thiết bị của dự án Hỗ trợ ứng dụng KH&CN để nâng cao hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở xã Tịnh Bắc.

 

Mô hình
Người dân ứng dụng công nghệ chăn nuôi heo trên nền đệm lót sinh học một cách hiệu quả. 
 
Đoàn cũng thực hiện việc giám sát đối với dự án Hỗ trợ ứng dụng KH&CN để nâng cao hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở xã Tịnh Bắc, do UBND xã Tịnh Bắc chủ trì, kinh phí thực hiện hơn 8,9 tỷ đồng, trong đó sử dụng ngân sách sự nghiệp KH&CN tỉnh hơn 2,6 tỷ đồng; dự án Ứng dụng KH&CN xây dựng vùng chuyên canh lạc (đậu phộng) trên đất lúa và màu kém hiệu quả theo chuỗi giá trị tại xã Tịnh Thọ do Phòng NN&PTNT huyện Sơn Tịnh chủ trì, kinh phí hơn 5,2 tỷ đồng, trong đó ngân sách sự nghiệp KH&CN tỉnh hơn 2 tỷ đồng. 
 
Theo đánh giá bước đầu, trong giai đoạn 2017 - 2021, các dự án được triển khai có giá trị thực tiễn, phát huy hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội và môi trường, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện. 
 
Mô hình nuôi bò
Dự án Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ KH&CN phát triển đàn bò lai hướng thịt trên nền bò cái Zêbu mang lại hiệu quả cao cho người dân xã Tịnh Giang.
 
Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với các đơn vị chủ trì về hiệu quả dự án, tình hình kết nối, tiêu thụ sản phẩm trên thị trường, việc chuyển giao dự án đến người dân sau khi nghiệm thu; quá trình phân bổ kinh phí trong thời gian triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Vấn đề quản lý tài sản được hỗ trợ từ kinh phí sự nghiệp KH&CN tỉnh cũng được đoàn quan tâm.
 
Những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, khó khăn và hạn chế trong quá trình triển khai các dự án được tổng hợp, báo cáo kết quả giám sát cho HĐND tỉnh xem xét trong thời gian đến.
 
Tin, ảnh: GIA NGHI
 
.