Cập nhật lúc: 21:45, 03/10/2016 [GMT+7]
.

Bố trí lại nguồn vốn thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Trường THPT chuyên Lê Khiết


(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh vừa thống nhất đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho phép bố trí lại kế hoạch vốn năm 2016 để tiếp tục thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Trường THPT chuyên Lê Khiết.

Cụ thể, UBND tỉnh sẽ đề nghị Thường trực HĐND tỉnh cho phép bố trí lại kế hoạch vốn năm 2016 để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án là 3.465 triệu đồng, từ phần vốn còn lại năm 2015 của dự án đã bị hủy dự toán.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, thì nguyên nhân chậm trễ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án là do khách quan (do người dân chưa chịu nhận tiền bồi thường). Đến nay các phương án bồi thường đã được phê duyệt và người dân đồng thuận nhận tiền bồi thường là 3.465 triệu đồng, nhưng chủ đầu tư chưa có nguồn để thanh toán.

Được biết, trên cơ sở thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh ngày 29/4/2014, UBND tỉnh đã phân bổ 5 tỷ đồng để chi bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Nâng cấp mở rộng Trường THPT Chuyên Lê Khiết (do Sở GD-ĐT tạo làm chủ đầu) từ nguồn thu vượt dự toán HĐND tỉnh giao.

Đến ngày 31/1/2015, dự án đã được Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi thanh toán giải ngân 415 triệu đồng, kế hoạch vốn còn lại chưa sử dụng là 4.585 triệu đồng và được cho phép chuyển nguồn sang năm 2015 tiếp tục thực hiện, tuy nhiên kết thúc niên độ năm 2015 số vốn trên cũng chưa được giải ngân.

Ngày 19/8/2016, UBND tỉnh có văn bản phê bình chủ đầu tư vì đã chậm trễ, thiếu quyết liệt trong việc chỉ đạo thực hiện dự án; đồng thời chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp rà soát, kiểm tra thực tế dự án, xác định nguyên nhân chậm trễ. 

PV

 

.