Cập nhật lúc: 09:55, 18/08/2014 [GMT+7]
.

3 hạng chức danh nghề nghiệp với giáo viên TCCN


Bộ GD&ĐT ban hành dự thảo thông tư liên tích Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ quy định mã số chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong trường trung cấp chuyên nghiệp.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Theo đó, chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong trường trung cấp chuyên nghiệp phân thành 3 hạng, có tên gọi và mã số như sau:

Giáo viên trung cấp chuyên nghiệp hạng I, mã số: V070201

Giáo viên trung cấp chuyên nghiệp hạng II, mã số: V070202

Giáo viên trung cấp chuyên nghiệp hạng III, mã số: V070203

Về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, giáo viên trung cấp chuyên nghiệp hạng I có bằng thạc sĩ trở lên hoặc có bằng chuyên khoa cấp 1 trở lên đối với ngành y phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhiệm.

Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh giáo viên trung cấp chuyên nghiệp hạng I theo chương trình của Bộ GD&ĐT quy định.

Đạt trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên. Đối với giáo viên ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc nêu trên hoặc tương đương trở lên.

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp…

Giáo viên trung cấp chuyên nghiệp hạng II có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm (hoặc bằng tốt nghiệp đại học và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp) trở lên phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhiệm.

Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh giáo viên trung cấp chuyên nghiệp hạng II theo chương trình của Bộ GD&ĐT tạo quy định.

Đạt trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên. Đối với giáo viên ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc nêu trên hoặc tương đương trở lên.

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp.

Giáo viên trung cấp chuyên nghiệp hạng III, có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm (hoặc bằng tốt nghiệp đại học và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp) trở lên phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhiệm.

Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh giáo viên trung cấp chuyên nghiệp hạng III theo chương trình của Bộ GD&ĐT quy định.

Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp; sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp…

Thông tư này là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý giáo viên trong các trường trung cấp chuyên nghiệp công lập.
 

Theo Lập Phương/GD&ĐT.VN

 

.