Cập nhật lúc: 11:03, 08/12/2013 [GMT+7]
.

Giảm 70% học phí cho sinh viên học tuồng, chèo, cải lương


Ngoài ra, học sinh, sinh viên theo học các nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cũng được hưởng mức giảm học phí tương tự.
 

Bộ GD-ĐT vừa đưa ra dự thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Thông tư này là giảm tới 70% học phí cho các đối tượng là học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với dạy nghề.

Theo quy định tại Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hoá - nghệ thuật, học sinh, sinh viên theo học chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc được giảm 70% học phí.

Bên cạnh đó, học sinh, sinh viên theo học các nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo lĩnh vực dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành cũng được hưởng mức giảm học phí như trên.

Ngoài ra, trong dự thảo Thông tư còn quy định giảm 50% học phí cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên; Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; Chuẩn hộ cận nghèo được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ (Hiện nay đang được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015); Học sinh tốt nghiệp THCS trong thời gian 3 năm (tròn 36 tháng) kể từ ngày tốt nghiệp đi học trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp./.
 

 


Chu Miên/VOV online

.