Cập nhật lúc: 14:59, 26/11/2013 [GMT+7]
.

Thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG TP. Hồ Chí Minh


Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa có quyết định thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG TPHCM, có trụ sở tại nhà điều hành ĐHQG TPHCM. Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQG TPHCM có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, hoạt động theo quy định của Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Như vậy, đây là Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thứ hai của cả nước được Bộ Giáo dục-Đào tạo thành lập (trước đó đã thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQG Hà Nội).

Nhiệm vụ của các trung tâm này là tham gia kiểm định chất lượng giáo dục các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong cả nước. Bộ Giáo dục - Đào tạo cho biết, cùng với việc củng cố và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về kiểm định chất lượng giáo dục, sẽ xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục để triển khai đánh giá các cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng, góp phần vào việc đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục đại học… Đây cũng là một trong những nội dung mà Bộ Giáo dục - Đào tạo tập trung thực hiện nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.

Bộ Giáo dục-Đào tạo cũng vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban triển khai đổi mới giáo dục đào tạo. Theo đó, Ban chỉ đạo và các Tiểu ban có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH TƯ khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục-Đào tạo.
 

Theo PHAN THẢO/GSGPO

 

.