Quảng Ngãi: Hơn 2 ngàn tỷ đồng xây dựng trường chuẩn quốc gia

08:01, 06/01/2013
.

(QNĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tạo môi trường và điều kiện học tập bình đẳng cho mọi học sinh, giảm khoảng cách chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các vùng trong tỉnh.

Mục tiêu cụ thể, ở giáo dục mầm non, phấn đấu đến năm 2015 đạt 24,75% và đến 2020 đạt chỉ tiêu 34,94% số trường đạt chuẩn quốc gia. Giáo dục tiểu học, số trường đạt chuẩn quốc gia sẽ đạt 65% vào năm 2015 và 70% vào năm 2020. Đối với giáo dục trung học đến năm 2015 sẽ đạt 65% và đến năm 2020 phấn đấu đạt 70% số trường đạt chuẩn.
 

Giờ học của học sinh ở huyện miền núi Sơn Hà
Giờ học của học sinh ở huyện miền núi Sơn Hà. Ảnh: TL

 

Nguồn kinh phí thực hiện xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được trích từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, vốn tín dụng, vốn các thành phần kinh tế, vốn trong dân và kinh phí mua sắm trang thiết bị từ đề án phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi và đề án nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

Tổng dự toán kinh phí giai đoạn 2011-2015 là 903.396 triệu đồng (723.590 triệu đồng dung để đầu tư xây dựng, cải tạo phòng học, 170.806 triệu để mở rộng diện tích đất cho trường học). Kinh phí thực hiện giai đoạn 2016-2020 là 1.080.762 triệu đồng (kinh phí xây dựng, cải tạo, sửa chữa là 1.031.316 triệu đồng, kinh phí mở rộng diện tích đất là 49.446 triệu đồng).

Nhằm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, kế hoạch cũng ưu tiên kinh phí 200.200 triệu đồng để tiếp tục đầu tư xây dựng mới 520 phòng học kiên cố, bán kiên cố; bố trí 124.231 triệu đồng xây dựng các công trình phụ trợ khối phòng chức năng và dành riêng 25.080 triệu đồng đầu tư xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia cho các xã có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn.

 

T.Nhi

 


.