Cập nhật lúc: 21:39, 21/11/2016 [GMT+7]
.

Khẩn trương xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về phương án xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, nhà công sản thuộc tỉnh quản lý.

​Theo đó, thống nhất Phương án xử lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước (gồm 80 nhà riêng lẻ, 12 khu tập thể) đối với các nhóm: nhà bán đấu giá; các ngôi nhà bán cho hộ​ liền kề để chỉnh trang đô thị; nhà bán cho người đang thuê; các ngôi nhà, khu tập thể vướng quy hoạch; các ngôi nhà cá biệt, đang tiếp tục xử lý; các ngôi nhà đã có quyết định bán; các ngôi nhà đã có quyết định chuyển giao của UBND tỉnh; nhóm các ngôi nhà bán trả dần trong 10; các ngôi nhà không thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi quản lý; các khu nhà tập thể do các cơ quan, đơn vị chưa chuyển giao như đề xuất Tổ trưởng Tổ Công tác và Sở Xây dựng.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND thành phố Quảng Ngãi, Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi, các đơn vị liên quan lập kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai ngay phương án xử lý nêu trên. Đối với nhóm các ngôi nhà bán cho người đang thuê đủ điều kiện bán, phải hoàn thành các thủ tục  bán, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trong quý IV/2016.

Đối với nhóm các ngôi nhà cá biệt, đang tiếp tục xử lý vướng mắc, nhóm các ngôi nhà không thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi quản lý, hoàn thành phương án xử lý trong quý II/2017.

Đối với các nhóm ngôi nhà còn lại, hoàn thành phương án xử lý trong quý I/2017. Quá trình triển khai, nếu gặp vướng mắc vượt thẩm quyền hoặc sự thiếu phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Sở Xây dựng tổng hợp và báo cáo ngay UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý.

PV

.