Cập nhật lúc: 13:45, 23/11/2015 [GMT+7]
.

Nhiều vấn đề chưa được giải quyết dứt điểm


(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện đề nghị của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh sau các đợt giám sát, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương giải quyết dứt điểm một số kiến nghị. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài.

Chưa xử lý triệt để các dự án “treo”

Cuối năm 2011, tức là cách đây gần 5 năm, Thường trực HĐND tỉnh giám sát các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư nhưng chậm triển khai thực hiện từ 2001 đến tháng 6.2011 và kiến nghị UBND tỉnh xử lý thu hồi. Theo đó, tính đến nay, UBND tỉnh đã hoàn thành, xử lý 34/68 dự án như khởi công trở lại (4 dự án), gia hạn (13 dự án); đang xử lý (17 dự án). Đối với các dự án trong KKT Dung Quất, UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý hoàn thành 20/38 dự án (thu hồi 17 dự án, đầu tư hoàn thành 3 dự án)...

 Thường trực HĐND tỉnh giám sát một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.
Thường trực HĐND tỉnh giám sát một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.


Dù đã có kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh theo dõi, đánh giá kết quả giải quyết và kiến nghị nhiều lần, nhưng từ năm 2011 đến nay vẫn còn 16 dự án chưa xử lý, 13 dự án đã gia hạn, nhưng vẫn còn nhiều dự án chưa triển khai và chậm tiến độ. Đến cuối năm 2015, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh kiên quyết chỉ đạo thu hồi đối với 16 dự án còn lại theo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh; rà soát tiến độ thực hiện của 13 dự án đã được điều chỉnh tiến độ.

Chậm xử lý bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước

Năm 2013, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát về việc quản lý và sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP. Quảng Ngãi. Qua đó, đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi, bán đấu giá nhà sở hữu Nhà nước sử dụng không đúng mục đích, nhà tự quản thuộc diện không được bán cho người đang thuê theo NĐ 61/CP. Tuy nhiên, đến nay các cơ quan chức năng mới xử lý 12/33 ngôi nhà. Riêng đối với kiến nghị sắp xếp, chuyển giao các khu tập thể theo đúng quy định đối với diện nhà tự quản, hiện đang đề xuất hướng xử lý, chứ chưa có kết quả xử lý.

Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, cập nhật số lượng nhà sở hữu nhà nước chỉ đạo xử lý dứt điểm 21/33 ngôi nhà có dấu hiệu vi phạm; xem xét, quyết định phương án xử lý thích hợp đối với các khu tập thể theo đúng quy định đối với diện nhà tự quản; xử lý những trường hợp các công ty nhà nước trước đây sử dụng nhà sở hữu Nhà nước nhưng tự bố trí cho nhân viên ở, sử dụng, kinh doanh không đúng quy định. Đồng thời, khẩn trương ban hành Quy định về quản lý sử dụng nhà ở thuộc Nhà nước quản lý theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ và thành lập Quỹ phát triển nhà ở của tỉnh; tiếp tục chỉ đạo rà soát, ký hợp đồng và truy thu toàn bộ tiền thuê nhà đối với các ngôi nhà mà trong thời gian qua không ký hợp đồng hoặc chờ xử lý...

Chưa kịp thời giao rừng sản xuất

Cuối năm 2014, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giao đất, giao rừng cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn các huyện Ba Tơ, Trà Bồng. Qua đó Ban Dân tộc HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề bức xúc liên quan. UBND tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Tuy nhiên, qua rà soát, Thường trực HĐND tỉnh kết luận vẫn còn một số nội dung cần được UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo. Cụ thể, về việc lập và thực hiện phương án giao đất đối diện tích đã có quyết định thu hồi của các công ty lâm nghiệp trên địa bàn huyện Ba Tơ và Trà Bồng cho người thiếu đất sản xuất, nhưng hiện nay hai huyện này vẫn chưa thực hiện giao đất cho dân.

Về kiểm tra, rà soát và tham mưu thu hồi 7.399ha rừng và đất lâm nghiệp đã giao cho các công ty lâm nghiệp quản lý, nhưng sử dụng không hiệu quả hoặc để dân lấn chiếm, giao lại cho địa phương lập phương án giao cho nhân dân thiếu đất sản xuất. UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh thanh tra toàn diện hoạt động của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân, Sở TN&MT thanh tra việc quản lý sử dụng đất của Lâm trường Trà Bồng. Trong đó, Sở TN&MT đã có kết luận việc quản lý, sử dụng đất của Lâm trường Trà Bồng có nhiều sai phạm, nhưng đến nay chưa được xử lý kịp thời.

Bài, ảnh: THANH NHỊ
 

.
.