Cập nhật lúc: 16:11, 13/12/2013 [GMT+7]
.

40 tỷ đồng hỗ trợ người có công với cách mạng sửa chữa nhà ở hoặc xây mới


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định phân bổ 40 tỷ đồng thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26.4.2013 của Thủ tướng Chính phủ năm 2013. Tổng số hộ được hỗ trợ về nhà ở đợt này là 1.000 hộ.
 
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổ chức thực hiện việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo UBND cấp xã triển khai thực hiện theo Đề án đã được phê duyệt.
 
Quyết định số 22 thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Trong điều kiện nhiều hộ thuộc diện đối tượng chính sách trong cả nước còn gặp nhiều khó khăn về nhà ở thì đây là việc làm cụ thể, thiết thực, khơi dậy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. 
 
 
Người có công với cách mạng sẽ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở hoặc xây mới. Ảnh: QNĐT
Người có công với cách mạng sẽ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở hoặc xây mới. Ảnh: QNĐT
 
Số tiền này sẽ hỗ trợ các hộ gia đình chính sách xóa nhà tranh tre mái lá, chống dột, chống sập, ổn định cuộc sống và an sinh xã hội. 12 đối tượng được hỗ trợ kinh phí để sửa chữa nhà ở hoặc xây mới, gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945; thân nhân liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng LLVT nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; người có công giúp đỡ cách mạng.
 
 
 Ái Kiều
 
 
.