Mức đóng BHYT tối đa bằng 6% mức tiền lương tháng

Chủ Nhật, 09:09, 19/05/2013 [GMT+7]
.

Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người có công với cách mạng và trẻ em dưới 6 tuổi.

“Mức đóng hằng tháng của đối tượng gia BHYT tối đa bằng 6% mức tiền lương, tiền công tháng, lương cơ sở”. Đề xuất trên được Bộ Y tế đưa ra tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT).

Cũng theo dự thảo, mức đóng BHYT của các thành viên trong hộ gia đình hoặc người phụ thuộc người lao động được giảm dần khi toàn bộ các thành viên trong hộ gia đình hoặc người phụ thuộc người lao động tham gia BHYT.

Về phương thức đóng BHYT, hằng tháng, người sử dụng lao động đóng BHYT cho người lao động, trích tiền đóng BHYT của người lao động và người phụ thuộc từ tiền lương, tiền công của người lao động để nộp cùng một lúc vào quỹ BHYT.

Dự thảo cũng quy định mức hưởng BHYT. Theo đó, quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người có công với cách mạng và trẻ em dưới 6 tuổi; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã.

Bộ Y tế cũng đề xuất bổ sung quy định quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí khám bệnh, chữa bệnh mà người bệnh đã cùng chi trả trong năm lớn hơn 12  tháng lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm thanh toán, trừ trường hợp khám chữa bệnh vượt tuyến, trái tuyến và sử dụng thuốc ngoài danh mục thuốc BHYT./.

 M.H/VOV online

.