Tăng lương cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải

13:04, 06/01/2010 [GMT+7]
.

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 141/2009/QĐ-TTg quy định cơ chế tiền lương và chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức và lao động làm việc trong lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải. Theo đó, việc tăng lương và phụ cấp ưu đãi cho lực lượng này sẽ áp dụng từ ngày 1/1/2010.

Về lương, sẽ áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm 1,8 lần so với mức lương tối thiểu chung đối với viên chức và lao động làm việc trên các phương tiện tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã được xếp lương theo bảng lương B5, nhóm III và thuyền viên ca nô cao tốc tìm kiếm cứu nạn xếp lương theo bảng lương B2 ban hành kèm theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004.
 
Tăng lương và phụ cấp ưu đãi đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải từ ngày 1/1/2010
Tăng lương và phụ cấp ưu đãi đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải từ ngày 1/1/2010
Đồng thời, áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm 1,34 lần so với mức lương tối thiểu chung đối với công chức, viên chức và lao động làm việc tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và các đơn vị trực thuộc.

Ngoài tăng lương, mức phụ cấp cho lực lượng này cũng được quy định tăng thêm. Cụ thể, sẽ tăng mức phụ cấp ưu đãi từ 15% lên 30% trên mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, thâm niên vượt khung (nếu có) đối với công chức, viên chức làm công tác chỉ huy phối hợp nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, trực ban thông tin liên lạc, quản lý kỹ thuật và theo dõi hướng dẫn huấn luyện nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

Đồng thời, sẽ áp dụng mức phụ cấp ưu đãi 50% trên mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, thâm niên vượt khung (nếu có) đối với thuyền viên ca nô cao tốc tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã được xếp lương theo bảng lương B2.

Đối với viên chức và lao động làm việc trên các phương tiện tìm kiếm cứu nạn hàng hải chuyên dụng đã được xếp lương theo bảng lương B5, nhóm III, mức phụ cấp vẫn giữ nguyên là 50%.

Quyết định trên của Thủ tướng có hiệu lực thi hành từ 15/2/2010.

Theo VGP

.