Bình Sơn:

Chú trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

13:22, 09/04/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, các cấp ủy ở huyện Bình Sơn đã kết hợp giữa "xây" và "chống" trong xây dựng Đảng. Trong đó, "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách... Nhờ vậy, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả.
 
Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Sơn Đỗ Thiết Khiêm, Đảng bộ huyện xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Trong đó, Huyện ủy xem công tác cán bộ là khâu “then chốt”, quyết định sự thành bại của xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Do đó, ngoài việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Huyện ủy Bình Sơn đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp có đạo đức, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Cán bộ thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.  Ảnh: B.Sơn
Cán bộ thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: B.Sơn
Để thực hiện kết hợp "xây" và "chống" trong xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc, cấp ủy các cấp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng. Đổi mới sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề ở các tổ chức cơ sở đảng. Phân công ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách, tham gia sinh hoạt chi bộ cơ sở ít nhất mỗi quý một lần để chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết. 
 
Phát hiện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống... trong các tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời chấn chỉnh. Huyện ủy cũng chỉ đạo cấp ủy công khai 27 biểu hiện suy thoái và 19 điều đảng viên không được làm; quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên để nhân dân biết, giám sát. Huyện ủy còn thành lập 14 tổ công tác, cử cán bộ về 12 xã hỗ trợ các địa phương giải quyết những tồn đọng về đất đai, giải phóng mặt bằng...
 
Bên cạnh đó, Huyện ủy Bình Sơn kiên quyết xử lý hoặc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ có biểu hiện tiêu cực, cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, cơ hội, thực dụng, “nói không đi đôi với làm”. Qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đa số cán bộ, đảng viên của huyện Bình Sơn đã tự giác thực hiện lối sống trong sáng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nhất là khắc phục các biểu hiện suy thoái về đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 
Trong năm 2021, Huyện ủy Bình Sơn đã gợi ý kiểm điểm 12 tổ chức đảng và 5 cá nhân. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra, giám sát trong năm 2021, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp ở Bình Sơn đã thi hành kỷ luật 34 đảng viên...
 
Theo ông Khiêm, thực hiện Kết luận 21 Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái... Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt và ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 21; đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận của trung ương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
BÁ SƠN
 
 
 
.