Xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân

06:04, 07/04/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp (DN), đơn vị kinh tế tư nhân luôn được Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện.
 
Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển của nhiều DN. Trong bối cảnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung điều chỉnh, ban hành các cơ chế, chính sách tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm khơi thông các nguồn lực, phát triển DN. Cùng với đó, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong DN, đơn vị kinh tế tư nhân luôn được Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện.
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng tặng quà cho công nhân KCN VSIP Quảng Ngãi nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua.                Ảnh: T.T
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng tặng quà cho công nhân KCN VSIP Quảng Ngãi nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua. Ảnh: T.T
Đến nay, toàn tỉnh có 9.772 DN, trong đó có 1.488 DN tư nhân. Tổng số lao động trong DN là hơn 132 nghìn người, riêng DN tư nhân là 2.103 lao động. Trong năm 2021, các DN trong tỉnh đã tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ trên 145,547 nghìn tỷ đồng. Đến cuối tháng 2/2022, toàn tỉnh có 92 tổ chức đảng trong DN, với 2.396 đảng viên. Trong đó, có 71 tổ chức đảng trong DN tư nhân.
 
Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thanh cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo Xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân và ban hành quy chế làm việc. Hằng năm, Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch khảo sát những DN có quy mô lớn, sử dụng nhiều lao động tại KKT Dung Quất, các KCN trong tỉnh, kịp thời mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho chủ DN và quần chúng ưu tú. 
 
Đến nay có 44 tổ chức cơ sở đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được thành lập. Trong đó, có 1 tổ chức cơ sở đảng tại DN 100% vốn nước ngoài và 2 tổ chức cơ sở đảng tại DN thuộc loại hình liên doanh với nước ngoài. Đảng ủy Khối đã phối hợp thành lập 25 tổ chức công đoàn cơ sở, 19 tổ chức Đoàn Thanh niên và 2 tổ chức Hội Cựu chiến binh; đã kết nạp 1.019 quần chúng ưu tú vào Đảng... Nhìn chung, các tổ chức đảng, đoàn thể sau khi được thành lập, đi vào hoạt động đã góp phần đưa DN phát triển ổn định, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng chính đáng của đảng viên, công nhân, người lao động.
 
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 33 của Ban Bí thư “về tăng cường phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân”, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã xác định 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tăng cường vận động, tuyên truyền, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, chủ DN và người lao động về chủ trương của Đảng phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường. Triển khai, thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh. 
 
Phát huy vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng trong đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển”. Định kỳ, tổ chức trao đổi để nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các DN phát triển sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên đảm bảo về số lượng và chất lượng...
 
THANH THUẬN
 
 
 

.