Tập trung tổ chức đại hội cựu chiến binh cấp cơ sở

09:13, 05/04/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Các địa phương đang tập trung tổ chức đại hội hội cựu chiến binh (CCB) cấp cơ sở, để hoàn thành trong tháng 4/2022. 
 
Đại hội hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của hội CCB và hội viên. Theo kế hoạch, đến hết quý I/2022, đại hội hội CCB cấp cơ sở sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên đến thời điểm này còn hơn 30% cơ sở hội chưa tổ chức đại hội. Các địa phương đang tập trung tổ chức đại hội hội CCB cấp cơ sở, để hoàn thành trong tháng 4/2022.
 
Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi), nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi), nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Đến nay, TP.Quảng Ngãi có 22/25 hội CCB cơ sở hoàn thành đại hội. Theo Chủ tịch Hội CCB TP.Quảng Ngãi Lê Văn Dũng, qua theo dõi đại hội cấp cơ sở nhận thấy, công tác tổ chức chu đáo, trang nghiêm. Đại hội đã nhận được sự quan tâm của cấy ủy trong khâu chuẩn bị nhân sự và tổ chức đại hội. Việc góp ý các văn kiện tại đại hội sôi nổi, nghiêm túc. Công tác nhân sự và bầu cử đảm bảo số lượng ban chấp hành và đáp ứng các tiêu chuẩn.
 
Ông Võ Thanh Lợi, cán bộ Ban Tổ chức - Văn phòng, Hội CCB tỉnh cho biết, Tỉnh hội đã hướng dẫn các cấp hội quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII. Trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ trình đại hội phải đánh giá đúng tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2017- 2022; nêu rõ hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng thời, căn cứ vào nghị quyết đại hội đảng các cấp, bám sát tôn chỉ, mục đích và thực tiễn phong trào của hội CCB để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức hội các cấp trong nhiệm kỳ mới vững mạnh.
 
Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội phải đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự bầu vào ban chấp hành... 
 
Bài, ảnh: X.THIÊN
 
 
.