Phát triển đảng viên: Những vấn đề đặt ra

23:07, 19/01/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, nhằm tăng cường sức mạnh cho Đảng, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng.
 
Giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên
 
Những năm qua, Tỉnh ủy luôn quan tâm chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, với lực lượng chủ yếu là thanh niên, nông dân, công nhân, học sinh, đồng bào dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Đảng trong tình hình mới. 
 
Đoàn viên, thanh niên là lực lượng quan trọng để các cấp ủy bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng. Trong ảnh:  Đoàn viên, thanh niên tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.                   Ảnh: Sa Huỳnh
Đoàn viên, thanh niên là lực lượng quan trọng để các cấp ủy bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng. Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Sa Huỳnh
Chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên” đề ra mục tiêu, phấn đấu “đến năm 2025 kết nạp bình quân trên 2.000 đảng viên/năm, đến năm 2030 đạt mức bình quân chung của cả nước về số lượng đảng viên/dân số... Chấm dứt tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố không phải là đảng viên”.
 
Để đảm bảo chỉ tiêu kết nạp đảng viên hằng năm theo Chỉ thị 11, năm 2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao chỉ tiêu phấn đấu cho các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Trong đó, nhiều nhất là Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, với chỉ tiêu kết nạp ít nhất 220 đảng viên; huyện Bình Sơn, TP.Quảng Ngãi kết nạp ít nhất 210 đảng viên...
 
Thực tế cho thấy, những năm gần đây, khi nguồn quần chúng kết nạp vào Đảng gặp khó khăn, nhất là ở khu vực nông thôn, trong khi đó, Chỉ thị 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, nên yêu cầu công tác kết nạp đảng viên phải coi trọng chất lượng. Vì vậy, việc giao chỉ tiêu phát triển đảng viên phần nào trở thành áp lực với các địa phương.
 
“Không chạy theo số lượng, nhưng không buông lỏng việc giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Cần coi trọng việc xây dựng lực lượng kế cận để bổ sung nguồn lực mới cho Đảng".
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
BÙI THỊ QUỲNH VÂN

Cần sự nỗ lực lớn

 
Bí thư Huyện ủy Ba Tơ Đinh Ngọc Vỹ cho biết, năm 2021, huyện không đạt chỉ tiêu kết nạp 120 đảng viên và với chỉ tiêu dự kiến giao phát triển 150 đảng viên mới trong năm 2022 là quá cao. Huyện ủy Ba Tơ đề nghị tỉnh nghiên cứu lại, vì chỉ tiêu này thuộc về con người, thuộc về quá trình phấn đấu, thuộc về nhận thức. Thực tế, nguồn phát triển đảng viên trước đây trong các đơn vị hành chính sự nghiệp như giáo dục, y tế thì đã ít, giờ chủ yếu ở trong nhân dân. Mới đây, huyện Ba Tơ đã tiến hành khảo sát nguồn phát triển đảng và các chi, đảng bộ cũng đã đăng ký chỉ tiêu kết nạp đảng năm 2022 là 160 đảng viên. Tuy nhiên, để hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao là 150 đảng viên rất khó.
 
Theo Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ TX.Đức Phổ Nguyễn Văn Công, từ năm 2010 đến nay, bình quân mỗi năm Đức Phổ phát triển từ 100 - 110 đảng viên. Thị xã Đức Phổ hiện có 180 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trong đó có 83 chi bộ thôn, tổ dân phố. Tuy nhiên, số lượng kết nạp đảng ở chi bộ thôn, tổ dân phố chỉ từ 60 - 70 đảng viên/năm. Việc giao chỉ tiêu kết nạp ít nhất 160 đảng viên là khó đạt, vì thực tế chưa năm nào TX.Đức Phổ phát triển đến 120 đảng viên/năm.
 
Trong những năm tới, dự báo công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ tỉnh tiếp tục gặp khó khăn, nhất là nguồn kết nạp đảng viên ở khu dân cư, các đơn vị hành chính ngày càng giảm dần. Để thực hiện tốt chỉ tiêu và nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, giai đoạn 2021 - 2025, các cấp ủy, tổ chức đảng cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa về công tác phát triển đảng viên; xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu kết nạp cho các tổ chức đảng sát với thực tiễn, có tính khả thi cao. Quan tâm đến đối tượng quần chúng là bộ đội xuất ngũ, đoàn viên, hội viên, người theo tôn giáo; đặc biệt là người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, do nguồn ở khu vực này dồi dào và ổn định. 
 
Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải quan tâm tạo điều kiện để cử quần chúng, đảng viên dự bị tham gia học tập; phát động nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động trong lao động, sản xuất, học tập, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... để phát hiện những quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng.
 
SA HUỲNH
 
 
 
.
.