Nâng cao chất lượng giám sát của Mặt trận và các đoàn thể

20:45, 17/01/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2021, hoạt động giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở TX.Đức Phổ đã từng bước đi vào thực chất và đạt nhiều kết quả tích cực.
 
Xác định nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội đóng vai trò quan trọng, nên ngay từ đầu năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Đức Phổ đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Đức Phổ đã tập trung vào các lĩnh vực, nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. 
 
Cử tri xã Phổ Thuận (TX.Đức Phổ) theo dõi danh sách người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại trụ sở UBND xã.              Ảnh: BẢO NAM
Cử tri xã Phổ Thuận (TX.Đức Phổ) theo dõi danh sách người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại trụ sở UBND xã. Ảnh: BẢO NAM
Trong đó có những vấn đề được dư luận quan tâm như: Xây dựng nông thôn mới; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19... Ngoài ra, từ đầu năm 2021 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức 4 cuộc giám sát, tập trung vào các nội dung: Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; việc thực hiện quy trình, rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021...
 
Bên cạnh đó, nhiều xã, phường đã chủ trì, phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động giám sát. Điển hình như Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phổ Minh giám sát việc triển khai xây dựng hương ước, quy ước của các tổ dân phố; Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phổ Ninh giám sát việc xây dựng kế hoạch và kết quả triển khai thực hiện phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phổ Quang giám sát về mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi...
 
Cùng với hoạt động giám sát, công tác phản biện xã hội tiếp tục được tổ chức thực hiện qua các hội nghị phản biện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã tổ chức 2 hội nghị phản biện xã hội về dự thảo Chương trình phát triển đô thị Đức Phổ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và dự thảo Đề án phát triển ngành kinh tế biển TX.Đức Phổ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Hoạt động phản biện xã hội đã tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ trong việc tham gia vào quá trình xây dựng các chính sách, quy định và các đề án, dự án, chương trình của địa phương có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân.
 
Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Đức Phổ Võ Văn Sáu cho biết, năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên việc thực hiện công tác giám sát chưa đảm bảo theo kế hoạch. Tuy nhiên, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của thị xã đã từng bước có sự đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng trọng tâm về cơ sở, chuyển từ trạng thái “hành chính” sang trạng thái “hành động”. Trong đó, coi trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời quan tâm nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. 
 
Công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể của TX.Đức Phổ đã và đang phát huy được hiệu quả thiết thực trong một số lĩnh vực được đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Đức Phổ tiếp tục chủ động, tích cực làm tốt việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội hằng năm; chú trọng lựa chọn nội dung giám sát, phản biện tập trung vào các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân; những vấn đề nhân dân có nhiều bức xúc, kiến nghị, phản ánh.
 
Chăm lo cho người khó khăn
 
Trong năm 2021, các hoạt động vì người nghèo thu hút nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài địa phương tham gia. Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Đức Phổ đã tổ chức vận động, tiếp nhận, hỗ trợ hơn 2,6 tỷ đồng và các nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 
BẢO NAM
 
 
.
.