Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong đối thoại với dân

11:01, 15/01/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Lắng nghe, chia sẻ và giải quyết những vấn đề người dân kiến nghị qua đối thoại trực tiếp giữa bí thư cấp ủy với người dân là việc làm được các cấp ủy đảng ở huyện Bình Sơn thực hiện có hiệu quả thời gian qua. Qua đó, nhiều vấn đề người dân kiến nghị được giải quyết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
[links()]
 
Giải quyết những phản ánh, kiến nghị của người dân
 
Để công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với người dân hiệu quả cao, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn ban hành kế hoạch đối thoại với nhân dân của Bí thư Huyện ủy; chỉ đạo Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Huyện chú trọng giải quyết đúng quy định pháp luật những đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Đặc biệt là tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân.
 
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Sơn Đỗ Thiết Khiêm dự sinh hoạt tại Chi bộ thôn Châu Thuận Nông, xã Bình Châu.                 Ảnh: PV
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Sơn Đỗ Thiết Khiêm dự sinh hoạt tại Chi bộ thôn Châu Thuận Nông, xã Bình Châu. Ảnh: PV
Ngoài việc duy trì công tác tiếp công dân định kỳ hằng tháng, trong năm 2021, Bí thư Huyện ủy đã tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Bình Hiệp, hội viên hội nông dân trên địa bàn huyện, đối thoại với doanh nghiệp và đại diện người lao động. Tại các buổi đối thoại có 70 lượt ý kiến và đến nay, huyện đã giải quyết xong 20 vụ việc, còn những vụ việc khác đang được huyện tập trung giải quyết. Có 21/22 bí thư đảng ủy xã, thị trấn đã tổ chức đối thoại với nhân dân. Qua đối thoại đã chỉ đạo giải quyết 436/606 vụ việc.
 
Bên cạnh đó, Bí thư Huyện ủy Bình Sơn còn gặp gỡ, tiếp dân 2 cuộc, với 3 công dân, 3 vụ việc và đã chỉ đạo giải quyết xong 2 vụ việc. Tiếp nhận, xử lý 200 đơn, với 167 vụ; đồng thời chuyển và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 75 đơn, 71 vụ việc; thông tin, hướng dẫn công dân 7 đơn, 7 vụ... 
 
Đến nay đã giải quyết 91 vụ việc. Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền 45 đơn, 49 vụ việc. Lãnh đạo các cơ quan tư pháp huyện cũng quan tâm tiếp nhận và giải quyết kịp thời đơn thư của người dân. Bí thư đảng ủy xã, thị trấn tiếp dân định kỳ 118 cuộc, với 123 lượt công dân, 110 vụ việc. Đến nay đã giải quyết 107 vụ việc. Tiếp nhận, xử lý 65/87 đơn của công dân. Đặc biệt là, bí thư đảng ủy xã, thị trấn tổ chức tiếp dân đột xuất 10 cuộc, với 11 lượt người, 10 vụ việc. Qua đó nhiều vấn đề bức xúc của người dân ở cơ sở được giải quyết, không để hình thành điểm nóng...
 
Lan tỏa niềm tin
 
Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Sơn Đỗ Thiết Khiêm, năm 2021 do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc tổ chức đối thoại không đạt kế hoạch đề ra, người dân ít đăng ký tiếp công dân. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng cường công tác nắm tình hình, tâm trạng xã hội qua lực lượng nòng cốt, cốt cán ở cơ sở. Nhất là thông qua nội dung góp ý trong “Hòm thư học tập và làm theo lời Bác” tại các điểm trên địa bàn huyện để đánh giá sự hài lòng của nhân dân trong quá trình giải quyết công việc tại địa phương, đơn vị. Qua mở hòm thư, huyện tiếp nhận và chỉ đạo Đảng ủy xã, thị trấn, các cơ quan có liên quan giải quyết 12 thư góp ý của nhân dân về các nội dung: Tình hình lấn chiếm lề đường, cản trở giao thông; thái độ ứng xử của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ, vấn đề ô nhiễm môi trường.
 
Các đồng chí Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn tham gia sinh hoạt với chi bộ cơ sở để nắm bắt tình hình và chỉ đạo giải quyết kịp thời những kiến nghị của người dân... Qua đó nhiều vấn đề nhạy cảm, phức tạp mà nhân dân kiến nghị được kịp thời tổ chức đối thoại nhiều lần, nhiều cấp như việc thi công dự án Bến cảng tổng hợp Container Hòa Phát - Dung Quất và việc triển khai các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn huyện...
 
“Thông qua hoạt động đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân đã tạo môi trường dân chủ, cởi mở, thẳng thắn giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Qua đó niềm tin của nhân dân với các cấp ủy đảng được nâng lên...”, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Sơn Đỗ Thiết Khiêm nhấn mạnh.
 
BÁ SƠN