Ban Nội chính Tỉnh ủy: Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao

14:07, 05/01/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, tuy có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã triển khai đồng bộ các nội dung công việc, cơ bản đảm bảo tiến độ theo chương trình công tác đã đề ra; đồng thời thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiều nhiệm vụ đột xuất do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao. 
 
Tăng cường công tác tham mưu
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động ban hành nhiều văn bản để triển khai, phối hợp triển khai, thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) và cải cách tư pháp (CCTP) trên địa bàn. Trong đó, một số nhiệm vụ thực hiện đạt kết quả nổi bật, năm sau cao hơn năm trước; nhất là đã phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, trong đó nổi bật là bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Ảnh: Bá Sơn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Ảnh: Bá Sơn
Tham mưu, phối hợp tham mưu ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương về công tác nội chính, PCTN và CCTP trên địa bàn tỉnh, gắn với việc tổ chức kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết việc thực hiện. Cho chủ trương, định hướng xử lý nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn. Thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu Bí thư Tỉnh ủy trong công tác tiếp dân định kỳ hằng tháng; tiếp dân thường xuyên; tiếp nhận, xử lý đơn gửi đến Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Qua đó góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 
 
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác nội chính và PCTN, TC, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề đột xuất, nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn. Tham mưu xây dựng và thực hiện kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội hằng năm; qua rà soát đã phát hiện nhiều cuộc thanh tra có những hạn chế, sai sót và kịp thời kiến nghị các biện pháp khắc phục. 
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy còn tham mưu đưa nội dung kiểm tra công tác PCTN, TC vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và toàn khóa của Tỉnh ủy. Chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự đảng Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh, Đảng Đoàn HĐND tỉnh, UBKT Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh, Báo Quảng Ngãi và Đài PT- TH tỉnh trong công tác nội chính và PCTN. 
 
Nâng cao chất lượng cải cách tư pháp
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu, giai đoạn 2016 - 2020 và nhiều bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác nội chính, PCTN. Ngoài ra, nhiều tập thể và cá nhân của Ban Nội chính Tỉnh ủy được nhận các danh hiệu thi đua của tỉnh, trung ương.

Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để làm tốt xác định công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý bước đầu nội dung công dân đăng ký gặp Bí thư Tỉnh ủy là nội dung quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng công tác tham mưu, đề xuất Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp dân định kỳ. Bên cạnh đó, là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; tập trung thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện Nghị quyết số 49 và các kết luận của Bộ Chính trị về CCTP. 

 
Các thành viên Ban Chỉ đạo đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Các cơ quan tư pháp trong tỉnh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng lên, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý tiếp tục được đẩy mạnh. Hoạt động giám sát đối với công tác tư pháp được quan tâm. 
 
Trong công tác tham mưu về tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực nội chính và PCTN, những năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu xử lý nhiều đơn, thư khiếu nại, tố cáo được Thường trực Tỉnh ủy giao; kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý dứt điểm nhiều đơn, thư có nội dung phức tạp. Tham gia các đoàn công tác liên ngành của tỉnh rà soát các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện phức tạp, kéo dài; phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp công dân; chủ trì phối hợp giúp Thường trực Tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định. 
 
Chủ động nắm tình hình
 
Thời gian tới, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong nước cũng như trên địa bàn tỉnh dự báo còn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp; công tác đấu tranh PCTN, TC ngày càng khó khăn hơn, đòi hỏi công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, CCTP, PCTN, TC càng phải thiết thực, hiệu quả hơn. Vì vậy, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhất là việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác nội chính, CCTP và PCTN; phối hợp cùng các cấp, ngành làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 
 
Cùng với đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, cụ thể hóa những chủ trương, chính sách, giải pháp về lĩnh vực nội chính, PCTN và CCTP. Tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp và dư luận xã hội quan tâm; xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản quan trọng thuộc lĩnh vực nội chính, PCTN, TC và CCTP. Thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh. Tiếp tục tổ chức, xây dựng đảng bộ, chi bộ và cơ quan trong sạch, vững mạnh; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác nội chính...
 
THÀNH LONG
 
 
.
.