Đảng ủy xã Bình Dương: Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4

08:58, 06/06/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Xác định Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Bình Dương (Bình Sơn) đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên đã nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đảng ủy xã Bình Dương Lê Minh Chính cho biết: "Để tạo sự chuyển biến trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đảng ủy xã đã triển khai thực hiện nghị quyết này gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm.

Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng nơi; tổ chức cho cán bộ, đảng viên cam kết không mắc các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, từ đó đề ra các biện pháp học tập, rèn luyện bằng những việc làm cụ thể và duy trì thường xuyên".

Vỉa hè khu dân cư Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương (Bình Sơn) được trồng cây xanh, lát gạch khang trang, sạch đẹp. ẢNH: BS
Vỉa hè khu dân cư Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương (Bình Sơn) được trồng cây xanh, lát gạch khang trang, sạch đẹp. ẢNH: BS


Đảng ủy xã Bình Dương đã phân công các đảng ủy viên phụ trách các chi bộ để theo dõi, đôn đốc tập thể, cá nhân thực hiện. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm của từng tập thể, cá nhân sau kiểm điểm, phê bình. Đảng ủy duy trì các buổi họp nhằm đánh giá tinh thần, trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo...

Nét nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở xã Bình Dương là việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân gắn với việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, cán bộ, đảng viên thảo luận, góp ý thẳng thắn, trách nhiệm, chân thành, có tính xây dựng cao.

Bên cạnh đó, để góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, đảng ủy đã phát động cán bộ, đảng viên đóng góp mỗi tháng từ 10.000 - 15.000 đồng để hỗ trợ từ 1 - 2 hộ gia đình khó khăn. Trong năm 2018, đảng viên đóng góp 38 triệu đồng hỗ trợ gia đình nghèo khó. Cũng trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019, đảng viên và các nhà hảo tâm đóng góp 113 triệu đồng xây dựng "ngôi nhà cấp ủy" cho đảng viên khó khăn về nhà ở...

Cũng theo ông Lê Minh Chính: "Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nâng lên, nhất là kịp thời giải quyết những vấn đề tồn tại, nổi cộm mà dư luận và nhân dân quan tâm.

Các thông tin, ý kiến liên quan đến cán bộ, đảng viên đều được cấp ủy, chính quyền tiếp thu, giải quyết. Đảng ủy kiểm tra, đối chiếu sổ tay đảng viên nhằm khắc phục tình trạng đảng viên dự họp không ghi chép đầy đủ... Qua đó, ý thức, kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả thực thi công việc của cán bộ, đảng viên chuyển biến tích cực. Nhiều năm liền, đảng bộ không có cán bộ, đảng viên vi phạm bị kỷ luật; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên chuyển biến tích cực".

BÁ SƠN 

.
.