Cập nhật lúc: 08:33, 31/05/2017 [GMT+7]
.

Đưa việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu


(Báo Quảng Ngãi)- Qua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", ở huyện Đức Phổ đã có nhiều chuyển biến tích cực, tác động sâu sắc đến nhận thức, hành vi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

TIN LIÊN QUAN

Cán bộ gần dân, hiểu dân

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Đức Phổ Nguyễn Đức Tỵ cho biết, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo các đảng uỷ, chi bộ trực thuộc mỗi quý tổ chức một lần sinh hoạt chuyên đề để cán bộ, đảng viên thảo luận, trao đổi gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Việc trao đổi trên tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc đối với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những hạn chế, khuyết điểm kéo dài... Từ đó tập trung khắc phục, tạo chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cán bộ bộ phận một cửa huyện Đức Phổ nỗ lực giải quyết thủ tục hành chính cho người dân .
Cán bộ bộ phận một cửa huyện Đức Phổ nỗ lực giải quyết thủ tục hành chính cho người dân .


Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm Quyết định 306 của Tỉnh ủy về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu. Mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cam kết không vi phạm, hoặc sa vào những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ban Thường vụ Huyện uỷ phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách địa bàn, ngành, lĩnh vực, theo dõi để đôn đốc thực hiện.

Qua theo dõi, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp về tư tưởng, đạo đức, phong cách làm việc. Nhiều cơ quan, đơn vị đã xác định được các vấn đề nổi cộm, cấp thiết để tập trung giải quyết như cán bộ ở bộ phận một cửa, cán bộ ngành thuế đã tổ chức chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Trong đó, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính ở bộ phận một cửa đúng thời gian đạt trên 90%.  

Còn ở cấp xã, thị trấn, cán bộ đã thay đổi phong cách làm việc, sát dân, gần dân, phát huy dân chủ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng và kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. Đặc biệt, tại các xã Phổ An, Phổ Thuận, Phổ Cường, Phổ Ninh, Phổ Quang... cán bộ đã gần dân, vận động nhân dân thực hiện thành công mô hình cánh đồng mẫu lớn.

Học Bác là việc làm thường xuyên

Bí thư Chi bộ thôn Vùng Tư, xã Phổ Thuận Trần Đình Tám cho biết, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, chi bộ triển khai đến toàn bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về chủ trương thực hiện mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch trên diện tích 16,7ha ở địa bàn thôn. Đồng thời, xác định rõ vai trò của mỗi đảng viên trong việc đi đầu thực hiện, vận động người thân và những người xung quanh có diện tích trong vùng dự án tham gia thực hiện. Chi ủy chỉ đạo Ban công tác mặt trận, hội, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân.

Các đồng chí trong cấp ủy, trưởng thôn cùng giám đốc HTX nông nghiệp đến từng hộ có ruộng để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng cũng như tuyên truyền, giải thích về chủ trương của huyện để nhân dân tham gia. Qua vận động, 100% hộ dân đồng ý thực hiện đồn điền đổi thửa và trên 99% hộ tham gia mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch. “Chi bộ đã chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tình hình thực tế của địa phương. Mọi việc đều được  bàn bạc công khai, dân chủ, nên tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân”, ông Tám cho biết thêm.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Đức Phổ Nguyễn Đức Tỵ nhận định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện. Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác trước đây đang tiếp tục phát huy; đồng thời xuất hiện thêm nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu với những việc làm cụ thể, thiết thực trên nhiều lĩnh vực.

Bài, ảnh:  Bá Sơn
 

.
.