Cập nhật lúc: 10:37, 14/06/2016 [GMT+7]
.

Nâng cao tính chuyên nghiệp của đại biểu HĐND các cấp


(Báo Quảng Ngãi)- Dự kiến, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6, đầu tháng 7.2016. Trong kỳ họp này, Ủy ban Bầu cử tỉnh sẽ báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, khoá XII nhiệm kỳ 2016 - 2021; HĐND tỉnh sẽ bầu các chức danh theo thẩm quyền; đồng thời xem xét các báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH; tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016.  

TIN LIÊN QUAN

Số lượng đại biểu chuyên trách tăng gấp đôi so với nhiệm kỳ trước sẽ giúp các đại biểu nâng cao tính chuyên nghiệp.
Số lượng đại biểu chuyên trách tăng gấp đôi so với nhiệm kỳ trước sẽ giúp các đại biểu nâng cao tính chuyên nghiệp.


Cùng với tỉnh, ngay sau khi hoàn tất công tác bầu cử, các địa phương cũng đang tích cực chuẩn bị cho kỳ họp đầu tiên của HĐND, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kỳ họp diễn ra sau thành công của cuộc bầu cử với nhiều nội dung quan trọng, được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề bảo đảm cho thành công của hoạt động toàn khóa HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Có thể nói, cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp ở tỉnh ta đã thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng để tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp ngày càng vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; giải quyết tốt những vấn đề cử tri quan tâm, tạo sự đồng thuận cao trong cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, vì vậy sẽ có nhiều điểm mới so với nhiệm kỳ trước đây.

Đáng chú ý là, Luật quy định rõ hơn về cơ cấu tổ chức của HĐND tạo cơ sở pháp lý để củng cố, hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Theo đó, quy định số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện là 2 đồng chí) và Phó Chủ tịch HĐND cấp xã là 1 đồng chí hoạt động chuyên trách. Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND huyện có thể là đại biểu HĐND  hoạt động chuyên trách.

Trưởng Ban của HĐND tỉnh, huyện có thể là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách; phó các Ban của HĐND cấp tỉnh, huyện hoạt động chuyên trách; Phó Ban và các Ủy viên các Ban của HĐND xã hoạt động kiêm nhiệm. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, huyện, xã hoạt động chuyên trách. Như vậy, nhiệm kỳ này số lượng cán bộ chuyên trách HĐND các cấp có sự điều chỉnh so với nhiệm kỳ trước...

Việc tăng số lượng đại biểu chuyên trách là để nâng cao tính chuyên nghiệp cho các đại biểu HĐND và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp. Vì thực tế, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và của mỗi đại biểu HĐND. Trong đó, vai trò cá nhân của từng đại biểu HĐND là hết sức quan trọng. Với yêu cầu thay đổi mạnh mẽ chất lượng cũng như hình thức hoạt động của HĐND các cấp trong những năm qua, việc tăng số lượng đại biểu HĐND chuyên trách là phù hợp với thực tế, nhằm đảm nhiệm một cách tốt nhất công việc tham mưu, nắm sát đời sống, nguyện vọng của nhân dân, cũng như tình hình phát triển của địa phương, đất nước. Một khi tính chuyên nghiệp càng cao thì hiệu lực, hiệu quả hoạt động đem lại càng cao.

Hoạt động của HĐND có đạt chất lượng, hiệu quả hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó, yếu tố năng lực của đại biểu đóng vai trò quan trọng, bởi hoạt động của HĐND chính là hoạt động của bản thân các đại biểu. Tuy nhiên, để khẳng định được vai trò, trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của đại biểu HĐND, người đại biểu HĐND cần phải có khả năng thu nhận và xử lý thông tin liên quan đến mọi mặt của đời sống xã hội (chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng...) ở địa phương một cách nhanh chóng và có hiệu quả cụ thể, thiết thực.

Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp xúc với nhân dân địa phương cũng như hoạt động hằng ngày của mình, người đại biểu HĐND phải nắm bắt thấu đáo những nguyện vọng của nhân dân, phải biết được những gì nhân dân đang quan tâm, đang cần được giải quyết. Đại biểu HĐND là người trực tiếp gần dân nhất, do vậy cần phải nắm chắc tình hình ở cơ sở, ở địa phương để chuyển tải các vấn đề đó đến HĐND để xem xét, giải quyết.

Ngay sau kỳ họp đầu tiên, đại biểu HĐND các cấp được cử tri tín nhiệm sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đại biểu của mình theo quy định của pháp luật. Đây là lúc cử tri mong muốn mỗi đại biểu dân cử phát huy vai trò, trách nhiệm của mình. Đòi hỏi trên hết của cử tri đối với đại biểu dân cử là phải hết lòng vì nước, vì dân, thực hiện tốt nhất những điều đã cam kết và hứa trước cử tri.

Bài, ảnh: Thanh Thuận
 

.
.