Cập nhật lúc: 20:31, 13/04/2016 [GMT+7]
.

Các cấp công đoàn: Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử


(Báo Quảng Ngãi)- Hướng về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền đến tận CNVC và NLĐ trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo sự đồng thuận, tin tưởng, phấn khởi trước ngày bầu cử.

TIN LIÊN QUAN

Từ đầu tháng 3 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai tuyên truyền về cuộc bầu cử đến cán bộ, đoàn viên nhằm nâng cao nhận thức và hiểu rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp. Nội dung tuyên truyền tập trung vào vị trí quan trọng của Quốc hội và HĐND trong bộ máy nhà nước; quyền và nghĩa vụ của công dân trong cuộc bầu cử  này. Đặc biệt là, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày hội lớn của toàn dân.

Công nhân Công ty TNHH XNK TM Thuyên Nguyên thi đua lao động sản xuất chào mừng bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp.
Công nhân Công ty TNHH XNK TM Thuyên Nguyên thi đua lao động sản xuất chào mừng bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp.


Các cấp công đoàn còn phối hợp với Ủy ban Bầu cử cùng cấp nắm bắt diễn biến tình hình, tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, CNVC  và NLĐ về cuộc bầu cử để có biện pháp tuyên truyền, xử lý. Đối với các cấp công đoàn có cán bộ công đoàn được giới thiệu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQVN, UB bầu cử cùng cấp thực hiện tốt các bước hiệp thương, giới thiệu người ứng cử. Qua tuyên truyền đã giúp cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác bầu cử...

Ông Trần Thanh Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ TP.Quảng Ngãi cho biết: LĐLĐ thành phố chỉ đạo công đoàn cơ sở tuyên truyền các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và các văn bản pháp luật khác về cuộc bầu cử. Tùy vào điều kiện cụ thể của từng đơn vị mà công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử. Qua đó, tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong CNVC và NLĐ. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVC và NLĐ tham gia bầu cử đầy đủ; vận động gia đình, người thân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật...

Theo ông Trần Quang Tòa - Phó Chủ tịch phụ trách LĐLĐ tỉnh, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Vì thế, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp một cách sâu rộng trong CNVC và NLĐ. Nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho CNVC và NLĐ về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước của nhân dân ta; tăng cường vai trò của tổ chức công đoàn các cấp về công tác bầu cử, bảo đảm phát huy dân chủ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, các cấp công đoàn còn gắn liền với việc triển khai các chương trình hành động thi đua sản xuất, kinh doanh chào mừng bầu cử, thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, đơn vị...

Bài, ảnh: Bá Sơn

  
 

.
.