Cập nhật lúc: 09:21, 10/08/2013 [GMT+7]
.
Tỉnh ủy Quảng Ngãi:

Sơ kết việc thực hiện Kết luận 65 và Quy chế tiếp xúc, đối thoại


(QNĐT)- Sáng 9/8, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 65 của Ban Bí thư TƯ về tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; 1 năm thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy đảng trong tỉnh với nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy- Võ Văn Thưởng; Phó Bí thư Tỉnh ủy- Nguyễn Minh và đồng chí Trần Ngọc Căng- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

TIN LIÊN QUAN

Việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp  giữa bí thư các cấp ủy đảng trong tỉnh với nhân dân (Quyết định 2539) và tổ chức đối thoại giữa thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh với nhân dân qua kênh phát thanh, truyền hình (Thông báo 334) trong 1 năm qua được hầu hết các tổ chức đảng trong tỉnh và người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh chấp hành tốt. 
 
Các cấp ủy, thủ trưởng các sở, ban, ngành đã thực hiện tốt việc nắm tình hình nhân dân, dư luận xã hội, dự báo những ý kiến thắc mắc của nhân dân, chuẩn bị những nội dung giải đáp, giải quyết tương đối sát yêu cầu, thông tin đến đông đảo nhân dân về những vấn đề được xã hội quan tâm. 
 
Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, ý thức, tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và đội ngũ cán bộ, công chức; hạn chế tình trạng sách nhiễu gây phiền hà đối với nhân dân.

 

Các đồng chí chủ trì hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị
 
Qua các buổi tiếp xúc, đối thoại các cấp ủy trong tỉnh đã chỉ đạo giải quyết được hơn 70% vụ việc sau tiếp xúc, đối thoại; góp phần giảm dần tình trạng khiếu nại, tố cáo. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2013, số vụ khiếu nại, tố cáo giảm 51% so với cùng kỳ năm 2012.
 
Thông qua các hình thức tiếp xúc, đối thoại được nhân dân đồng tình ủng hộ. Chỉ tính riêng buổi tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy với nhân dân huyện Sơn Tịnh đã có hơn 450 người tham dự; buổi tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư huyện ủy Sơn Tây với nhân dân xã Sơn Tinh có hơn 500 người dân đến dự. Các ý kiến góp ý của nhân dân chân tình, mang tính xây dựng, thể hiện sự tin tưởng của nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. 
 
Đối với việc thực hiện Kết luận 65 của Ban Bí thư TƯ  về  thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, kết quả nổi bật  là quyền làm chủ của nhân dân, cán bộ công chức và người lao động trên địa bàn tỉnh được phát huy. Các quy định về những nội dung dân biết, dân bàn, dân giám sát được niêm yết công khai. Công tác củng cố, kiện toàn chính quyền các cấp luôn được sự quan tâm của nhân dân thông qua những quy định trong Quy chế dân chủ ở cơ sở và cải cách thủ tục hành chính...
 
Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về dân chủ và thực hành dân chủ; đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, nhất là đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Tại Hội nghị các đại biểu cũng tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy chế tiếp xúc, đối thoại trong thời gian tới ngày càng được phát huy hơn nữa.
 
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng đánh giá cáo những kết quả đạt được trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp  giữa Bí thư các cấp ủy Đảng trong tỉnh với nhân dân trong thời gian qua. 
 
Đánh giá về những thành quả đạt được trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đây là một quyết định đúng, được sự đồng tình của nhân dân, của các bí thư cấp ủy đảng; việc Ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại của bí thư cấp ủy với nhân dân cũng là một nỗ lực trong tìm tòi, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để Đảng nghe được nhiều hơn tiếng nói của nhân dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời hơn. Qua đó, tạo mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ngày càng khắng khít hơn.  
 
Kết quả báo cáo trong 6 tháng đầu năm 2013 số vụ khiếu nại, tố cáo giảm 51%, có nhiều nguyên nhân khiến số vụ khiếu nại, tố cáo giảm, nhưng có một nguyên nhân rất quan trọng bắt nguồn từ việc lắng nghe dân, trực tiếp chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề của dân trên địa bàn, góp ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. 
 
Theo Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng, một điểm đạt được nữa đó là, sau tiếp xúc, đối thoại, việc giải quyết những vấn đề dân quan tâm tương đối nhanh. Từ những cuộc tiếp xúc đối thoại, kết nối với việc thực hiện chương trình "Tiếng nói người trong cuộc" làm cho mối quan hệ giữa dân và cán bộ thêm gần gũi và qua tiếp xúc, đối thoại còn tạo động lực thúc đẩy sự rèn luyện của cán bộ của chúng ta.
 
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua, việc thực hiện  Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy chế tiếp xúc, đối thoại cũng còn bộc lộ những hạn chế, đó là vẫn còn một số bí thư cấp ủy, đặc biệt là cấp xã chưa thực hiện tốt các quy chế tiếp xúc, đối thoại; nhiều đồng chí đứng đầu ngành còn né tránh những vấn đề mà dư luận quan tâm; có những vấn đề đặt ra chưa giải quyết triệt để...
 
Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng đề nghị: Phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc, tích cực Quy chế tiếp xúc, đối thoại và mỗi đồng chí bí thư cấp ủy phải cố gắng thực hiện đúng quy chế này, những bí thư xã chưa làm thì phải có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện.
 
Cần đổi mới chương trình " Tiếng nói người trong cuộc" theo tinh thần nhanh hơn, khẩn trương hơn và trực tiếp hơn. Không chỉ giám đốc, sở, ngành tham gia mà mở rộng ra cho lãnh đạo các Hội, đoàn thể, Chủ tịch các huyện, thành phố cùng tham gia. Nâng cao chất lượng chất vấn của HĐND, tiếp xúc cử tri và khâu giám sát...
 
"Phải xem việc tổ chức, chất lượng của việc tổ chức đối thoại và việc dám hay không dám đối thoại, tinh thần đối thoại như thế nào, kết quả của việc giải quyết những vấn đề qua đối thoại đặt ra là nội dung quan trọng trong việc xem xét, đánh giá cán bộ"- Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng nhấn mạnh. 
 
Đồng thời, cần đẩy mạnh việc tuyên truyền các Quy chế này qua các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để việc thực hiện các Quy chế này trong thời gian tới ngày càng tốt hơn. 
 
 
N.Đức
.