Đoàn kiểm tra 538 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

01:09, 22/09/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 22/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng Đoàn kiểm tra 538 của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
[links()]
 
Dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...
 
Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ tỉnh đến cơ sở, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với địa phương.
 
Đến nay đã triển khai thực hiện 107/149 nhiệm vụ, đang thực hiện 35 nhiệm vụ. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 10 nghị quyết, 3 kết luận chuyên đề, 11 đề án, 119 kế hoạch, 7 hướng dẫn, 18 quy chế, quy định, quy trình để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại buổi làm việc.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại buổi làm việc.
Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh xác định 10 nhóm nhiệm vụ chủ yếu với 148 danh mục. Đến nay, đã triển khai thực hiện đạt 92 nhiệm vụ, đang thực hiện 53 nhiệm vụ.
 
Kinh tế - xã hội luôn tăng trưởng và phát triển. Năm 2021 đạt mức tăng trưởng 6,05%, dẫn đầu khu vực duyên hải miền Trung. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 27.343 tỷ đồng, tăng 6,34% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 48,93% kế hoạch năm.
 
Công tác giáo dục chính trị được tăng cường, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, có sức lan tỏa. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhóm giải pháp cơ bản của nghị quyết phù hợp với tình hình địa phương, chú trọng những vấn đề bức xúc, vướng mắc để tập trung giải quyết. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính…
 
Đã kiểm tra 717 tổ chức đảng và 1.244 đảng viên, giám sát chuyên đề 1.062 đảng viên và 512 tổ chức đảng. Qua kiểm tra đã kết luận 78 đảng viên và 11 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm; thi hành kỷ luật 6 đảng viên. 
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những hạn chế như công tác quán triệt, triển khai nghị quyết, quy định của Đảng ở một số đảng bộ cơ sở còn hạn chế. Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết, quy định ở một số cấp ủy thiếu cụ thể...
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng đoàn kiểm tra 538 của Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng Đoàn kiểm tra 538 của Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tiếp thu đầy đủ ý kiến của Đoàn kiểm tra. Theo Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết với quyết tâm rất cao, tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại và đặt mục tiêu đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển đi lên. 
 
Có sự đổi mới rất mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội cũng như công tác xây dựng Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, có thời gian, lộ trình, nguồn lực để thực hiện.
 
Tỉnh đã ban hành một số cơ chế, chính sách mới đặc thù của tỉnh, phát huy tiềm năng, lợi thế, phù hợp với tình hình thực tiễn. Tập trung kiện toàn và xây dựng đội ngũ cán bộ có tầm chiến lược. Những kết quả đạt được rất quan trọng, tạo tiền đề, động lực để Quảng Ngãi tiếp tục nỗ lực, vươn lên. 
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc biểu dương những kết quả mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vượt qua khó khăn, bám sát định hướng chỉ đạo của trung ương, với nhiều cách làm khoa học, sáng tạo. Đồng thời, yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cần khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục một số mặt tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cần xác định rõ việc nghiên cứu, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là việc làm thường xuyên, phải thấm sâu vào từng cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và toàn xã hội. Đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
 
Đi đôi với phục hồi phát triển kinh tế - xã hội cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường đối thoại với nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc.
 
Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết gắn với việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị…
 
 
Tin, ảnh: ÁI KIỀU
 
 

.