Sẽ ban hành Chỉ thị về phòng, chống "tham nhũng vặt"

08:09, 20/09/2022
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 20/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (BCĐ) Bùi Thị Quỳnh Vân chủ trì cuộc họp lần thứ 2 của Thường trực BCĐ để cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng về hoạt động của BCĐ. Dự họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh và các thành viên BCĐ.

[links()]

Tại cuộc họp, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Việt đã trình bày dự thảo Quyết định ban hành quy định một số nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của BCĐ; dự thảo về danh mục các vụ án, vụ việc của BCĐ theo dõi, chỉ đạo, xử lý; dự thảo về chủ trương ban hành chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống “tham nhũng vặt” trên địa bàn tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Sau khi nghe các thành viên BCĐ thảo luận, góp ý kiến về các nội dung, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị BCĐ bám sát quy chế của trung ương, của tỉnh, thực hiện các nội dung công việc theo đúng quy định. Trên cơ sở hướng dẫn của trung ương và Quy chế làm việc của BCĐ, nghiên cứu tham mưu ban hành quy định, hướng dẫn thực hiện nhằm cụ thể hóa các nội dung giải quyết, cơ chế phối hợp giải quyết các vụ án, vụ việc.

Đối với các vụ án, vụ việc mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho BCĐ theo dõi, chỉ đạo. Thống nhất ban hành Chỉ thị về phòng, chống “tham nhũng vặt” theo chỉ đạo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại kỳ họp 22 của BCĐ Trung ương.

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trên cơ sở các quy định của pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ, nhằm đảm bảo tiến độ thời gian, giải quyết các vụ án, vụ việc, định kỳ hằng tháng báo cáo BCĐ. Tham mưu chỉ đạo khắc phục tình trạng sợ sai, không dám làm, làm việc cầm chừng trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Kiên quyết khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”...

Tin, ảnh: T.THUẬN

 


.