Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2021

14:37, 13/01/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 13/1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. 
 
Tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn. 
 
Năm 2021, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã đạt nhiều thành tích, góp phần quan trọng phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống của nhân dân, giải quyết có hiệu quả nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước đạt được kết quả tích cực. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, phát huy dân chủ, chủ động tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.
 
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Dân vận các cấp tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch. Chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền, nhất là triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 
 
Thực hiện năm “đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cở sở”, cấp ủy, tổ chức đảng tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; tăng cường hoạt động của các cơ quan dân cử; xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp trên cơ sở minh bạch, công khai với sự giám sát của người dân. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó có kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu; gắn đánh giá 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW với sơ kết, tổng kết văn bản của cấp ủy.
 
Việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày càng nền nếp, phát huy dân chủ trực tiếp, nhất là trong bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy tốt hơn quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm giải trình; công khai, minh bạch trong hoạt động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao...
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
 
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận những thành quả công tác dân vận đã đạt được trong năm qua. Công tác dân vận đã được thực hiện có hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị, góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT -XH, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị, thời gian tới, ngành Dân vận cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thực hiện để góp phần vào việc triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận, Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; các nghị quyết, chỉ thị, nghị quyết của của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". 
 
Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua. Đặc biệt là phong trào "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid - 19" do Thủ tướng Chính phủ phát động. 
 
 Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, để làm tốt công tác dân vận và trở thành người cán bộ dân vận giỏi đòi hỏi cần có kiến thức, sự kiên trì, linh hoạt trong quá trình vận động quần chúng. Vì vậy, đội ngũ làm cán bộ dân vận cần bám sát thực tiễn, lấy sự hài lòng của nhân dân là gốc, là tiêu chí đánh giá quan trọng nhất trong mọi tiêu chí.
Tin, ảnh: H.P
 
.