Hội thảo khoa học "Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2025"

02:11, 12/11/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 12/11, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh phối hợp cùng Sở NN&PTNT tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức, cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức trong và ngoài tỉnh đã đến dự hội thảo. 
 
[links()]
 
Trong giai đoạn 2015 - 2020, cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cơ cấu kinh tế ngành chuyển dịch đúng hướng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp năm 2020 đạt hơn 17 nghìn tỷ đồng. Năm 2020 so với năm 2015, giá trị sản xuất toàn ngành mỗi năm tăng bình quân 5,14%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế của ngành không đều qua các năm, điều đó chứng tỏ sản xuất nông nghiệp phát triển chưa bền vững. 
 
Việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh rất cần thiết và quan trọng. Đây sẽ là cơ sở làm kiến nghị, tham mưu cho tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo, xây dựng cơ chế chính sách, đề án, kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh theo hướng bền vững hơn trong thời gian đến. Mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh nông sản; bảo vệ môi trường, sinh thái; nâng cao thu nhập cho người nông dân ở nông thôn, góp phần cụ thể hóa các chương trình hành động của tỉnh.
 
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.
 
Tại hội thảo, các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học đã trình bày các tham luận, cho ý kiến tập trung vào các vấn đề về thực trạng và giải pháp định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp; giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp; giải pháp phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực; cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển sản phẩm chủ lực và sản phẩm đặc sản; đổi mới phương thức sản xuất để góp phần thực hiện thành công kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh…
 
Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lê Quang Thích nhấn mạnh, cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong giai đoạn đến phải tuân thủ theo cơ chế, quy luật thị trường và dựa trên những ngành hàng, sản phẩm chủ lực đặc trưng, nâng cao hiệu quả, chất lượng, mang lại giá trị lợi nhuận cao. 
 
Lê Quang Thích
Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lê Quang Thích phát biểu tại hội thảo.
 
Trong quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp cần chú trọng lấy khoa học công nghệ, đổi mới quan hệ, tổ chức sản xuất làm động lực cho sự phát triển. Cùng với đó, ngành nông nghiệp phải quan tâm vấn đề về tài nguyên con người, phát triển nông thôn gắn liền với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Qua đó, từng bước nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, phát triển sản xuất nông nghiệp một cách bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và xây dựng nông thôn mới.
 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức phát biểu tại hội thảo.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức phát biểu tại hội thảo.
 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức đánh giá cao những tham luận từ các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học đã trình bày tại hội thảo. Trên cơ sở này, Liên hiệp các Hội KH và KT tỉnh phối hợp cùng Sở NN&PTNT tỉnh tổng hợp những kiến thức lý luận, thực tế, kinh nghiệm, ý kiến đóng góp tại hội thảo, sớm trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh thông qua. 
 
Từ báo cáo này, tỉnh sẽ có định hướng cơ cấu ngành nông nghiệp phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đưa Quảng Ngãi trở thành một tỉnh có kinh tế phát triển khá, bền vững trong khu vực, cũng như trong cả nước. 
 
Tin, ảnh: THIÊN HẬU