UBND tỉnh cho ý kiến giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp đăng ký đầu tư tại các CCN

19:13, 10/11/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 10/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương để nghe và cho ý kiến giải quyết các vướng mắc đối với các doanh nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa cho thuê đất tại Cụm Công nghiệp (CCN) Đồng Dinh (Nghĩa Hành) và CCN Tịnh Ấn Tây (TP.Quảng Ngãi). Dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, Trần Phước Hiền.
 
Theo báo cáo của UBND huyện Nghĩa Hành, tổng diện tích CCN Đồng Dinh đã được phê duyệt quy hoạch đến thời điểm hiện tại là 30ha; trong đó, giai đoạn 1 quy hoạch với diện tích là 10,8ha, giai đoạn 2 với diện tích là 19,2ha. CCN Đồng Dinh hiện có 8 dự án đang hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tỷ lệ lấp đầy ở CCN Đồng Dinh giai đoạn 1 đạt 98% và giai đoạn 2 đạt 33%. 
 
Hiện tại, có 6 doanh nghiệp đăng ký đầu tư mới vào CCN Đồng Dinh. Trong đó, có 3 doanh nghiệp đã được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư, đang lập các thủ tục để thuê đất; 3 doanh nghiệp đang hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư. 
 
Tại CCN Tịnh Ấn Tây, có tổng cộng 20 dự án; trong đó, có 19 dự án đã cho nhà đầu tư thuê đất, 1 dự án đang thực hiện thủ tục đất đai. 
 
Theo báo cáo của Sở KH&ĐT, hiện nay một số nhà đầu tư có dự án được cấp phép đầu tư đang thực hiện thủ tục về đất đai tại CCN Đồng Dinh và CCN Tịnh Ấn Tây. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 385/TB-UBND ngày 6/8/2021 và Thông báo số 472/TB-UBND ngày 27/9/2021, các địa phương đang lúng túng trong việc xử lý nội dung liên quan đến đất đai đối với các dự án nêu trên, dẫn đến chưa thể cấp quyết định thuê đất cho nhà đầu tư.
 
Tại cuộc họp, UBND huyện Nghĩa Hành kiến nghị, UBND tỉnh xem xét cho phép các doanh nghiệp đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý để được cấp đất và thực hiện đầu tư dự án nhằm phát huy hiệu quả diện tích đất công nghiệp giai đoạn 2 của CCN Đồng Dinh; phù hợp với định hướng phát triển KT-XH trên địa bàn huyện. 
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
 
Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng, đối với kiến nghị đề xuất liên quan đến giai đoạn 2 của CCN Đồng Dinh, UBND tỉnh cho phép tiếp tục cho thuê đất đối với 3 doanh nghiệp đã có quyết định chủ trương đầu tư với thời hạn bằng thời hạn của các doanh nghiệp còn lại hiện nay đang hoạt động tại CCN Đồng Dinh. Đối với 3 doanh nghiệp hiện nay chưa cấp quyết định chủ trương đầu tư và đang trong quá trình xem xét để giải quyết các vấn đề tiếp theo, yêu cầu Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, UBND huyện Nghĩa Hành rà soát lại ngành nghề kinh doanh của các doanh nghiệp. "Ngành nghề nào ít ảnh hưởng đến môi trường thì cho phép tiếp tục thực hiện cấp quyết định chủ trương đầu tư và cho thuê đất với thời hạn tối đa bằng thời hạn của các doanh nghiệp còn lại hiện nay đang hoạt động tại CCN", Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nói. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đề nghị, UBND huyện Nghĩa Hành phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về vấn đề xử lý môi trường trong suốt quá trình hoạt động của CCN Đồng Dinh. Về lâu dài, UBND huyện Nghĩa Hành phải tìm các vị trí mới, phù hợp để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển các CCN. 
 
Đối với các doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào CCN Tịnh Ấn Tây, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh ghi nhận ý tưởng sản xuất, kinh doanh của các nhà đầu tư, nhưng đến thời điểm này, tại CCN Tịnh Ấn Tây tình trạng ô nhiễm môi trường đã xảy ra qua nhiều năm nhưng vẫn chưa xử lý được. Định hướng của tỉnh sẽ di dời CCN Tịnh Ấn Tây đến địa điểm khác; đồng thời, hiện nay, theo quy hoạch điều chỉnh TP.Quảng Ngãi, cũng như quy hoạch đất tại CCN Tịnh Ấn Tây là đất Logistic nên không còn phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp. Vì vậy, tỉnh và TP.Quảng Ngãi sẽ hỗ trợ nhà đầu tư tìm vị trí khác thuê đất, phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp để đầu tư sản xuất, kinh doanh.
Tin, ảnh: H.P
.