Cập nhật lúc: 20:10, 06/10/2017 [GMT+7]
.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh:

"Cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2017"


(Baoquangngai.vn)- Sáng 6.10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2017. Dự họp có Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Quang Thích; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.
 
 
Theo báo cáo của UBND tỉnh, 9 tháng đầu năm 2017, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách ước đạt gần 10.500 tỷ đồng, bằng 86,1% dự toán năm. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 73.400 tỷ đồng, nếu không tính sản phẩm lọc hóa dầu thì giá trị sản xuất tăng 10,3%.
 
Diện tích lúa gieo trồng đạt trên 73 ngàn ha, giảm 0,4% diện tích so với cùng kỳ năm 2016. Năng suất lúa đạt 59 tạ/ha. Các loại cây trồng khác đều đạt và tăng so với kế hoạch. Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt trên 145 ngàn tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2016. 
 
Kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 345 triệu đô la Mỹ, tăng 29% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 414 triệu đô la Mỹ, tăng trên 59% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm ước đạt 10.457,7 tỷ đồng, bằng 86,1% dự toán năm, trong đó, thu nội địa ước đạt 9.857,4 tỷ đồng, thu hoạt động xuất nhập khẩu 580 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương khoảng 6.728,7 tỷ đồng, bằng 58,2% dự toán năm. 
 
Các đại biểu tham dự phiên họp
Các đại biểu tham dự phiên họp
 
Tình hình thu hút đầu tư tiếp tục đạt nhiều kết quả khả quan, kể cả đầu tư trong nước và FDI, cụ thể, trong 9 tháng đã cấp mới 5 giấy chứng nhận đầu tư FDI với tổng vốn đăng ký 269 triệu đô la Mỹ. Cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 67 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký trên 66.200 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội an ninh quốc phòng đều được thực hiện theo đúng kế hoạch.
 
Bên cạnh những kết quả trên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn. Việc giải ngân vốn đầu tư công tuy có cải thiện nhưng vẫn thấp so với kế hoạch, nhất là vốn Chương trình mục tiêu quốc gia. Quản lý, khai thác tài nguyên còn nhiều bất cập. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các vấn đề liên quan đất đai gặp nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng, mặc dù UBND tỉnh đã tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ nhưng một số sở, ngành, địa phương chấp hành chưa nghiêm túc nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những mặt hạn chế trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm của tỉnh cần phải được khắc phục trong thời gian tới. 
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại phiên họp
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại phiên họp
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu, trong thời gian tới, các sở ngành, địa phương cần rà soát lại tất cả các nhiệm vụ đã được đặt ra ngay từ đầu năm và các nhiệm vụ phát sinh trong năm theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để khẩn trương tổ chức thực hiện hoàn thành, đặc biệt lưu ý các sở ngành rà soát lại các chỉ tiêu nào có khả năng khó đạt thì phải đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện cho đạt, vượt kế hoạch đề ra, nhất là các địa phương có nguy cơ thu ngân sách không đạt.
 
Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách để thực hiện 4 Kết luận, 5 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và 43 Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành trong 9 tháng qua. Các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và các chủ đầu tư phối hợp đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, hoàn thành các thủ tục để giải ngân hết vốn đã cấp trong năm 2017.
 
Chuẩn bị chu đáo hội nghị xúc tiến đầu tư sắp tổ chức trong tháng 10 này, đặc biệt là hỗ trợ cho các nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh, nhất là lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, công nghiệp nhẹ và các ngành công nghiệp có lợi thế của tỉnh.
 
Đồng thời, các địa phương, chủ đầu tư tập trung giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, GPMB các dự án lớn đã được đặt ra ngay từ đầu năm. Khẩn trương thực hiện các nội dung còn lại của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017; giao vốn kế hoạch xây dưng nông thôn mới năm 2018 để các địa phương có cơ sở quyết định chủ trương đầu tư.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh cũng chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện rà soát xử lý dứt điểm các tồn tại sau thanh tra, kiểm tra đối với đất nông lâm trường, đất rừng; báo cáo kịp thời việc quản lý, sử dụng quỹ đất công ích tại địa phương theo quy định.
 
N.Đức
.