Cập nhật lúc: 14:12, 11/07/2017 [GMT+7]
.

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 chuyển biến tích cực


(Baoquangngai.vn)- Sáng 11.7, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của 51/55 đại biểu chính thức. Ngay sau phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đã thay mặt UBND tỉnh trình bày báo cáo của UBND tỉnh về hoạt động chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

TIN LIÊN QUAN

Báo cáo của UBND tỉnh cho biết, trên cơ sở định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã bàn hành Chương trình công tác năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017.
 
Với chủ đề trọng tâm năm 2017 là: “Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp”, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra; kịp thời giao nhiệm vụ, chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, hàng tháng, hàng quý đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.
 
Trong chỉ đạo, điều hành, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh đã bám sát chương trình công tác hằng tuần, tháng, quý, năm; tập trung các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm; đổi mới phương thức điều hành; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong cải cách thủ tục hành chính.
 
Nhờ sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, nên tình hình KT-XH của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt được một số kết quả tích cực, quốc phòng, an ninh được giữ vững. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ trình bày báo cáo tại kỳ họp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ trình bày báo cáo tại kỳ họp.
 
Theo đó, trong 6 tháng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 1,25% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,47%; khu vực dịch vụ tăng 7,39% và khu vực công nghiệp - xây dựng giảm 3,43% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 69.000 tỷ đồng, bằng 95,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 48,4% kế hoạch năm.
 
Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 218,89 triệu USD tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2016; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 239,16 triệu USD tăng trên 120% so với cùng kỳ 2016. Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm khoảng 7.985 tỷ đồng, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 66% dự toán năm.
 
Trong đó, thu nội địa ước đạt 7.585 tỷ đồng, đạt 66,1%; thu hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 400 tỷ đồng, đạt 64,5% dự toán năm. Nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương chiếm chủ yếu trong tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn, khoảng 5.845 tỷ đồng, giảm 14,1% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó thu chủ yếu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 5.260 tỷ đồng.
 
Đối với tình hình thu hút đầu tư nước ngoài, trong 6 tháng đầu năm đã cấp mới 2 giấy chứng nhận đầu tư, với tồng vốn 100 triệu USD; điều chỉnh 1 dự án; thu hồi 1 dự án với tổng vốn đăng ký 30 triệu USD. Về tình hình đầu tư trong nước, 6 tháng đầu năm đã cấp chủ trương cho 19 dự án, tăng 6 dự án so với cùng kỳ năm 2016, tổng vốn đăng ký trên 62.556 tỷ đồng. 
 
Về tình hình đăng ký doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới từ đầu năm đến ngày 30.6.2017 là 385 doanh nghiệp, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, với vốn đăng ký trên 12.207 tỷ đồng, tăng gấp 16,3 lần. Lũy kế đến 30.6.2017, trên địa bàn tỉnh có 6.4.89 doanh nghiệp được thành lập. 
 
Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đến 30.6.2017, toàn tỉnh có 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 11,4 tiêu chí/xã, tăng 0,93 tiêu chí/xã so với cuối năm 2016.
 
Cùng với lĩnh vực phát triển kinh tế, trong 6 tháng đầu năm, lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng có những chuyển biến tích cực, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 100& xã đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi; 100 xã đạt phổ cập giáo dục THCS; 14/14 huyện, TP đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; 146/184 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gai về y tế.
 
Công tác đến ơn, đáp nghĩa, an sinh xã hội, các chế độ chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện, đời sống từng bước được nâng lên. Các hoạt động văn, hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, rộng khắp. 
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm cũng gặp không ít khó khăn, thách thức như giá trị sản xuất công nghiệp giảm do rơi vào thời điểm bảo dưỡng tổng thể lần 3 của Nhà máy lọc dầu Dung Quất và một số sản phẩm công nghiệp địa phương giảm so với cùng kỳ; các dự án đầu tư công triển khai thực hiện và giải ngân chậm; một số sản phẩm nông sản và chăn nuôi gặp khó khăn do giá thu mua giảm sút, khó khăn về đầu ra,...
 
Dự báo đến cuối năm, một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của tỉnh có khả năng đạt và vượt kế hoạch đề ra như thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, sản lượng khai thác thủy sản,... Bên cạnh đó cũng có một số chỉ tiêu khó đạt kế hoạch như giá trị sản xuất công nghiệp, tổng vốn đầu tư toàn xã hội...
 
Trong 6 tháng cuối năm 2017, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, các câp nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành  vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, sớm đưa vào sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng; tập trung đẩy mạnh, đồng bộ các giải pháp trong công tác thu ngân sách nhà nước, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán; tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, đẩy mạnh dồn điền đổi thửa; đa dạng hóa hoạt động xúc tiến đầu tư; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường…
 
M.Toàn- N.Đức
 
.