Cập nhật lúc: 14:51, 05/11/2016 [GMT+7]
.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị trực báo


(Baoquangngai.vn)- Sáng 4.11, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực báo nhằm đánh giá tình hình và trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, huyện, TP và Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh, huyện, TP  năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017. Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên đã chủ trì hội nghị.

TIN LIÊN QUAN

Đến tham dự hội nghị có Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh; Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, huyện, TP và Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Theo báo cáo của HĐND tỉnh, năm 2016, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Tổ chức thành công 3 kỳ họp HĐND tỉnh; đặc biệt, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021 bầu các chức danh của HĐND, UBND và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh bảo đảm đúng quy trình, dân chủ và đúng quy định của pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh tập trung công tác chuẩn bị, tổ chức tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011- 2016 và tham gia cùng chính quyền tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Sáu tháng cuối năm, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã tích cực tổ chức thực hiện hoàn thành 5 cuộc giám sát, 3 cuộc khảo sát theo kế hoạch đề ra.

Các đại biểu chủ trị hội nghị
Các đại biểu chủ trị hội nghị

 

Đồng thời, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát, đánh giá kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các kiến nghị sau giám sát đã thúc đẩy các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương có trách nhiệm giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Chất lượng các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đã được nâng lên rõ rệt, nêu lên được những nội dung chưa đúng với quy định của pháp luật, chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đặc biết là tính phản biện cao, có chính kiến của Ban và đề xuất nhiều giải pháp hữu hiệu.

Trong năm 2017, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND tình năm 2017 và tổ chức thực hiện; theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu, kiến nghị sau giám sát và đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời, phối hợp với UBMTTQVN tỉnh nghiên cứu đổi mới phương thức giám sát, đánh giá chất lượng trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri….

 

Đại biểu tham dự hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã nghe báo cáo tổng hợp hoạt động của Thường trực, các Ban của HĐND 14 huyện, TP năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2017; báo cáo một số hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động của HĐND các huyện, TP; đồng thời thẳng thắn nêu lên những hạn chế và mạnh dạn đề ra những đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đánh giá cao tinh thần tích cực của các đại biểu tại hội nghị, qua đó có nhiều kiến nghị, cách làm hiệu quả, thiết thực được nêu lên để trao đổi, rút kinh nghiệm. Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu trong thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp; theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu, kiến nghị sau giám sát…


N.Đức
 

.