Bế mạc kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XII

06:09, 29/09/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Sau 1 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp lần thứ 3, HĐND tỉnh khóa XII đã hoàn thành chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.

TIN LIÊN QUAN

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận và quyết định ban hành 9 nghị quyết chuyên đề theo đề nghị của UBND tỉnh, trong đó: Việc ban hành 02 nghị quyết về Đề án phát triển kinh tế biển, đảo và Đề án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị - đã kịp thời thể chế hóa 2 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; các nhiệm vụ, giải pháp của 2 nghị quyết này sẽ giúp cho việc triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả nhiệm vụ đột phá, trọng tâm mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

 

Đại biểu tham gia thảo luận tại kỳ họp
Đại biểu tham gia thảo luận tại kỳ họp
 
Đối với nghị quyết về Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên của tỉnh đi đào tạo trong và ngoài nước và Quy định chính sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực chất lượng cao và sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy đến công tác, làm việc tại tỉnh: đây là những quy định, chính sách nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ đột phá về nguồn nhân lực (đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra), sẽ tác động tích cực đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh có chất lượng hơn trong thời gian đến. 
 
Đối với các nghị quyết về  Đề án tổ chức lực lượng dân quân trực bảo vệ trụ sở UBND cấp xã;  Quy định chế độ, chính sách và phân cấp chi ngân sách đảm bảo cho lực lượng dân quân tự vệ; Quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho đội trưởng, đội phó Đội dân phòng và định mức trang bị phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng dân phòng: Đây là những quy định, chính sách của tỉnh, nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương trong tình hình mới.
 
Chủ trì kỷ họp
Chủ trì kỳ họp.
 
Đối với nghị quyết về  Đề án về bố trí cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, thông qua Quy định khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh: thể hiện sự quan tâm của tỉnh đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; hỗ trợ cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn có điều kiện đến trường.
 
Phát biểu bế mạc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh: Các nghị quyết được ban hành tại kỳ họp này có ý nghĩa hết sức quan trọng, các nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực, tác động trực tiếp đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh nhà.
 
Vì vậy, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, các nghị quyết này đi ngay vào cuộc sống, tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, đáp ứng nguyện vọng của cử tri trong tỉnh; đồng thời, đề nghị các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết đã thông qua.
 
Tin, ảnh: M.Toàn