Cập nhật lúc: 21:10, 22/10/2016 [GMT+7]
.

HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính và thu hút đầu tư

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, cùng với những tồn tại hạn chế đã được Đoàn giám sát HĐND tỉnh chỉ ra trong năm 2015, năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường đã cơ bản khắc phục được một số hạn chế; đồng thời, tập trung chỉ đạo quyết liệt để giải quyết dứt điểm đối với số lượng hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tồn đọng từ nhiều năm tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố với hơn 4.500 hồ sơ.
 
Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn thuộc lĩnh vực đất đai tăng lên so với năm 2015; chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ngày càng được nâng cao, số lượng hồ sơ giải quyết trễ hẹn và tồn đọng giảm. Chỉ tính riêng từ tháng 7.2015 đến tháng 7.2016 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 2.039 hồ sơ của tổ chức, doanh nghiệp. Kết quả đã giải quyết được 2.024 hồ sơ, trong đó có 1.967 hồ sơ giải quyết đúng thời gian. 
 
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
 
Đồng thời, Sở đã thiết lập và công bố đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, doanh nghiệp và người dân liên quan đến các hoạt động giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, các hành vi vi phạm về sử dụng đất...Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở, qua đó đã đăng tải đầy đủ các quy định về thủ tục hành chính để tổ chức, công dân tra cứu thực hiện thủ tục hành chính. 
 
Cùng với đó, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngày càng được nâng lên, góp phần tăng cường, nâng lên, góp phần tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.
 
Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đấy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, trong đó, tập trung rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục không cần thiết, trùng lập; đồng thời, mẫu hóa một số biểu mẫu, giấy tờ hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết; công bố, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân dễ thực hiện.
 
N.Đức
.