Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan làm việc với UBND huyện Trà Bồng

Thứ Bảy, 14:31, 06/04/2013 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Sáng 5/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan đã có buổi làm việc với UBND huyện Trà Bồng về tình hình thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc và miền núi trong quý I năm 2013 trên địa bàn huyện.

 
Theo báo cáo của UBND huyện, tính đến thời điểm này, huyện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 7 công trình thuộc nguồn vốn năm 2012 còn lại của dự án “Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu”, tỷ lệ giải ngân đạt 83,2% so với kế hoạch; giải ngân 1,5 tỷ đồng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ailen...
 
Trong công tác đầu tư xây dựng hạ tầng, huyện đang đẩy nhanh tiến độ và giải ngân nguồn vốn của các công trình chuyển tiếp năm trước, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 7/13 công trình, 1 công trình đang chuẩn bị nghiệm thu, 5 công trình đang triển khai xây dựng. Năm 2013, huyện được phân bổ 24,3 tỷ đồng đầu tư xây dựng 8 công trình mới, đến nay 6 công trình đang tổ chức chấm thầu, 2 công trình đang triển khai đấu thầu.
 
Riêng nguồn vốn đặc thù theo Nghị quyết 30a về hỗ trợ sản xuất, tăng thu nhập, từ nguồn vốn bố trí của Trung ương, năm 2012 huyện được phân bổ 13,6 tỷ đồng, đến hết quý 1/2013 giải ngân hơn 12,7 tỷ đồng, đạt 93,71%,...

 

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
 
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan ghi nhận chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành của cán bộ huyện và các phòng, ban liên quan trong công tác triển khai, thực hiện các chương trình, chính sách trong thời gian qua, kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, nhìn chung kinh tế - xã hội của địa phương vẫn còn khó khăn, các cơ chế, chính sách còn bất cập. Phó Chủ tịch yêu cầu trong thời gian đến huyện cần tập trung giải quyết và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án và giải ngân vốn.
 
Đồng thời, Phó Chủ tịch cũng yêu cầu huyện Trà Bồng cần có cơ chế, chỉ đạo, hỗ trợ đối với người dân Khu tái định cư Trà Thủy thuộc thủy điện Hà Nang nhằm giúp người dân ổn định đời sống và sản xuất.
 
Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan cũng đã đi kiểm tra thực tế tại công trình thủy điện Hà Nang và một số công trình trên địa bàn huyện Trà Bồng.
 
 
Tin, ảnh: T. Hằng-N.Đức
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
.