Mức độ vi phạm an toàn thực phẩm chưa có chiều hướng giảm

02:04, 04/04/2013
.

(QNĐT)- Sáng 4/4, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2013.

TIN LIÊN QUAN


Theo đánh giá của Bộ NN&PTNT, công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông- lâm thủy sản (ATTP NLTS) trong năm 2012 đã được chú trọng. Tuy nhiên kết quả triển khai qua các năm tại 48 tỉnh, thành phố sản xuất tập trung, cung cấp và tiêu thụ số lượng lớn thủy sản trên thị trường cho thấy mức độ vi phạm ATTP  chưa có chiều hướng giảm và không ổn định.

Tồn dư hóa chất kháng sinh trong thủy sản nuôi vượt quá giới hạn cho phép trong 3 năm gần đây (2010, 2011, 2012) là 1,3%, 1%, 1,5%; hóa chất bảo quản, ô nhiễm vi sinh vật gây bệnh trong thủy sản sau thu hoạch tương ứng là 3,5%, 5,5% và 5,3%.

Giám sát tồn dư thuốc BVTV trong rau ở một số tỉnh, thành phố cho thấy tồn dư thuốc BVTV trong rau vượt mức cho phép có xu hướng giảm nhưng còn ở mức cao. Ô nhiễm vi sinh vật tại cơ sở giết mổ, cơ sở kinh doanh thịt còn ở mức cao.

 

Tồn dư
Giám sát tồn dư thuốc BVTV trong rau ở một số tỉnh, thành phố cho thấy tồn dư thuốc BVTV trong rau có xu hướng giảm nhưng còn ở mức cao. Ảnh minh hoạ


Trong năm 2012, các địa phương đã kiểm tra, phát hiện 13% cơ sở sản xuất vật tư nông nghiệp và 18,7% cơ sở sản xuất kinh doanh NLTS vi phạm so với mức công bố.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013, Bộ sẽ trình Chính phủ ban hành Đề án Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp ATTP; đề án giết mổ gia súc, gia cầm an toàn; hướng dẫn thực hiện Luật An toàn vệ sinh thực phẩm.

Tổ chức thực thi quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP NLTS; triển khai trên diện rộng và thực chất việc đánh giá phân loại, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Đặc biệt, nghiêm túc thực hiện việc công khai kết quả đánh giá, xếp loại; tổ chức tái kiểm tra cơ sở xếp loại C (chưa đạt yêu cầu) và kiên quyết xử lý với các cơ sở không chịu khắc phục sai lỗi.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát yêu cầu các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm VSATTP.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định Luật An toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về VSATTP. Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh áp dụng VietGap, GMP/HACCP; hỗ trợ xây dựng chuỗi liên kết sản xuất- tiêu thụ sản phẩm NLTS an toàn. Đồng thời tổ chức đánh giá, phân loại trong toàn quốc đối với cơ sở sản xuất kinh doanh các sản phẩm vật tư nông nghiệp và NLTS đang có nhiều bức xúc trong xã hội về chất lượng, ATTP…Ái Kiều
 


.