Cập nhật lúc: 15:05, 13/08/2015 [GMT+7]
.

Cho phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch quốc tế 2015


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có quyết định số 2679/QĐ-BVHTTDL cho phép Công ty TNHH Truyền thông Elite Việt Nam tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch quốc tế 2015 từ ngày 10-11 đến ngày 30-11-2015, tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

 

 Bộ VHTTDL chính thức cho phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch quốc tế tại TP Hạ Long, Quảng Ninh vào tháng 11 này (Ảnh: Cuộc thi Hoa hậu Du lịch quốc tế 2013 tại Malaysia)
Bộ VHTTDL chính thức cho phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch quốc tế tại TP Hạ Long, Quảng Ninh vào tháng 11 này (Ảnh: Cuộc thi Hoa hậu Du lịch quốc tế 2013 tại Malaysia)


Theo Quyết định này, Công ty TNHH Truyền thông Elite Việt Nam chịu trách nhiệm ban hành Quyết định thành lập, Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi trong thời hạn 10 ngày làm việc, tính từ ngày 10-8-2015. Công ty TNHH Truyền thông Elite phải gửi danh sách và bản sao hồ sơ thí sinh tham dự cuộc thi để báo cáo Bộ VHTTDL trước thời hạn 3 ngày tính đến ngày bắt đầu tổ chức cuộc thi. Ngoài ra, đơn vị này phải gửi kịch bản đêm chung kết của cuộc thi cho Bộ VHTTDL xét duyệt trước 10 ngày diễn ra đêm chung kết.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Truyền thông Elite Việt Nam phải tổ chức cuộc thi theo đúng quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05-10-2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28-01-2013 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;

Mọi thay đổi trong Đề án tổ chức cuộc thi phải báo cáo và được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ VHTTDL.

Theo Hoàng Lân/Hà Nội Mới

 

.