Đảng bộ Quân sự tỉnh: Thi đua xây dựng "chi bộ bốn tốt", "đảng bộ cơ sở bốn tốt"

10:11, 24/11/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tổ chức ký kết giao ước thi đua và giao nhiệm vụ cho các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng "chi bộ bốn tốt", "đảng bộ cơ sở bốn tốt" trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.
 
[links()]
 
Đảng bộ Phòng Chính trị được Đảng ủy Quân sự tỉnh giao triển khai thực hiện điểm phong trào thi đua xây dựng "chi bộ bốn tốt", "đảng bộ cơ sở bốn tốt" trong năm 2023. Theo Đại tá Trịnh Công Sơn - Bí thư Đảng bộ Phòng Chính trị, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, tổ chức đảng của đơn vị được chọn làm điểm thực hiện phong trào này là vinh dự của cán bộ, đảng viên của cơ quan. Do đó, Đảng bộ sẽ quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ tốt nhất, mang lại kết quả cao nhất, tạo cơ sở, nền móng nhân rộng cho các chi, đảng bộ khác trong LLVT tỉnh.   
 
Các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua xây dựng
Các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua xây dựng "chi bộ bốn tốt", "đảng bộ cơ sở bốn tốt", giai đoạn 2022 - 2027.
"Để triển khai có hiệu quả phong trào thi đua, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Phòng Chính trị xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp thực hiện. Phát huy lợi thế của công nghệ 4.0, công tác chuyên môn phải được thực hiện nhanh gọn, báo cáo kết quả cụ thể, phát huy tinh thần nêu gương của từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ hằng ngày", Đại tá Trịnh Công Sơn nhấn mạnh.
 
Về nhiệm vụ cụ thể, Đảng bộ Phòng Chính trị tập trung vào xây dựng tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương, người có chức vụ càng cao, thì nêu gương càng cao. Tập trung vào giải quyết tốt nhiệm vụ trung tâm tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh trong chỉ đạo các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong LLVT tỉnh theo phương châm "đúng, trúng, kịp thời" trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.     
   
Đại tá Trịnh Công Sơn chia sẻ, việc chọn Đảng bộ phòng để làm điểm xây dựng phong trào có nhiều thuận lợi. Vì Phòng Chính trị có nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy Quân sự tỉnh về công tác tổ chức, xây dựng đảng về chính trị tư tưởng, chính sách, cán bộ, kiểm tra, giám sát... Đồng thời, đội ngũ cán bộ, đảng viên của phòng có tinh thần đoàn kết thống nhất cao, trình độ, năng lực chuyên môn tốt, đã trải nghiệm từ cơ sở nên việc triển khai rất thuận lợi.
 
Đại tá Lương Đình Chung - Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, trong những năm qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực tiêu biểu" và đã đạt những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, chậm đổi mới. Do đó, thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng "chi bộ bốn tốt", "đảng bộ cơ sở bốn tốt" là cơ hội để thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn lực lượng.
 
Hưởng ứng lễ phát động phong trào thi đua xây dựng "chi bộ bốn tốt", "đảng bộ cơ sở bốn tốt", giai đoạn 2022 - 2027 của Tỉnh ủy, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tổ chức phát động, ký kết thi đua cho các tổ chức đảng trực thuộc. Các tổ chức đảng trong LLVT tỉnh tập trung vào các nội dung thi đua như: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng đoàn kết, kỷ luật tốt, phát huy dân chủ để phát huy sức mạnh tổng hợp; duy trì phong trào rèn luyện của cán bộ, đảng viên theo tiêu chí "bốn tốt"...
 
Bài, ảnh: X.THIÊN
 

.