Đảng ủy Quân sự tỉnh phát động phong trào thi đua xây dựng "chi bộ bốn tốt", đảng bộ cơ sở bốn tốt"

10:11, 22/11/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 22/11, Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”, giai đoạn 2022 - 2027.
[links()]
 
Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lương Đình Chung nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng “Chi bộ là gốc rễ” của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Ngược lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy. Chi bộ mạnh thì Đảng mạnh.
 
Do đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định việc xây dựng chi bộ Đảng bộ cơ sở là nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đảng ủy Quân sự tỉnh hiện có 19 tổ chức cơ sở đảng và 71 chi bộ trực thuộc với 1.035 đảng viên. Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của cấp ủy cấp trên và đạt được nhiều kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở được nâng cao, giữ vững thể hiện vai trò, vị trí hạt nhân chính trị ở cơ sở.
 
Đại diện các chi, đảng bộ trực thuộc ký kết giao ước thi đua với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh.
Đại diện các chi, đảng bộ trực thuộc ký kết giao ước thi đua với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh.
Để phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, "đảng bộ cơ sở bốn tốt” được tổ chức triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tác động đến từng cán bộ, đảng viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lương Đình Chung đề nghị các chi, đảng bộ tập trung thực hiện 4 nội dung của phong trào thi đua xây dựng ““chi bộ bốn tốt”, "đảng bộ cơ sở bốn tốt”.
 
Tại lễ phát động, đại diện Đảng bộ Phòng Tham mưu, Chi bộ Tuyên huấn Phòng chính trị và đảng viên đã có bài phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua; đại diện các chi, đảng bộ trực thuộc ký kết giao ước thi đua với Ban Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh về thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, "đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2022 - 2027.
Tin, ảnh: HUỲNH HUY

.