Cập nhật lúc: 14:39, 08/05/2015 [GMT+7]
.

Hội nghị tuyên truyền Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ


(Baoquangngai.vn)- Sáng 8.5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; dự án "Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy" năm 2015.

TIN LIÊN QUAN

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe đại diện Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến những nội dung của Pháp lệnh số 16 ngày 30.11.2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Pháp lệnh số 07 ngày 12.7.2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh số 16; Nghị định số 25 ngày 5.4.2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ...
 
Thông qua hội nghị triển khai tuyên truyền Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tầng nhân dân, từng bước đưa Pháp lệnh này thực sự đi vào cuộc sống, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Cũng tại hội nghị này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện dự án "Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy" năm 2015". Dự án này triển khai với mục tiêu phát huy sức mạnh tổng hợp các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội, các cơ quan, đơn vị ở các xã, phường, thị trấn trong việc phối hợp tổ chức thực hiện công tác phòng chống ma túy tại cơ sở, lồng ghép trong Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" nhằm xây dựng khu dân cư, xã phường, thị trấn an toàn, vững mạnh.
 
Tin, ảnh: N.Đức
 
.