KỶ NIỆM 63 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG AN NINH NHÂN DÂN (12/7) VÀ 20 NĂM TÁI LẬP TỈNH (1/7)
20 năm Một chặng đường trưởng thành của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi

03:07, 10/07/2009
.
Sau 20 năm, nhìn lại một chặng đường sau tái lập tỉnh (1/7/1989 - 1/7/2009) Quảng Ngãi đã có nhiều khởi sắc. Kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện.
 
Công an Minh Long tuần tra bảo vệ an ninh trật tự - xã hội trên địa bàn
Công an Minh Long tuần tra bảo vệ an ninh trật tự - xã hội trên địa bàn
Đặc biệt với sự phát triển của các KCN, KKT Dung Quất với nhiều dự án có quy mô lớn, nhất là dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã đi vào vận hành thương mại, đã tạo nên một sắc thái mới cho tỉnh Quảng Ngãi; không những thế, nó còn tạo ra động lực phát triển cho cả miền Trung và Tây Nguyên. Vị thế của tỉnh Quảng Ngãi đã được khẳng định và nâng lên rõ rệt với thu nhập GDP không ngừng tăng lên, năm sau cao hơn năm trước, bộ mặt nông thôn, đô thị không ngừng được đổi mới; làm cho tỉnh Quảng Ngãi có thêm một diện mạo mới, tạo tiền đề quan trọng cho quá trình phát triển trong tương lai. 
20 năm qua, lực lượng Công an tỉnh  cũng không ngừng trưởng thành về mọi mặt, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức của quá trình phát triển, với nhiều biến động phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế, các thế lực thù địch và các bọn tội phạm ra sức hoạt động chống phá quyết liệt sự nghiệp đổi mới đất nước với chiến lược "diễn biến hoà bình" hết sức thâm độc và nguy hiểm. Dù trong hoàn cảnh nào, lực lượng Công an tỉnh cũng luôn tỏ ra là một lực lượng trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
Với chức năng của mình, lực lượng Công an tỉnh đã làm tốt nhiệm vụ chủ động nắm chắc tình hình âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch và các bọn tội phạm khác, lợi dụng công cuộc đổi mới đất nước để thực hiện chiến lược "diễn biến hoà bình" và phá hoại công cuộc tái thiết tỉnh Quảng Ngãi. Chủ động phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ, việc phức tạp về an ninh trong tôn giáo, dân tộc; đặc biệt là đã đấu tranh làm thất bại nhiều âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", "tôn giáo" để kích động chống phá sự nghiệp cách mạng của tổ chức "Giáo hội phật giáo Việt Nam thống nhất". Thực hiện tốt các mặt công tác phòng ngừa, triển khai nhiều mặt công tác đấu tranh và bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh nông thôn và đô thị. Chủ động triển khai nhiều mặt công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hoạt động của các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, bọn tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế trên địa bàn góp phần hết sức quan trọng giữ gìn an ninh, trật tự phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong 20 năm qua.
Trong quá trình đó các thế hệ lực lượng Công an tỉnh cũng không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Nhất là trình độ chính trị, pháp luật và nghiệp vụ không ngừng được nâng cao, kỹ năng nghề nghiệp không ngừng được hoàn thiện cùng với sự phát triển chung của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ không ngừng nâng cao trong quá trình chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Lực lượng công an cơ sở không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an tỉnh nhà thường xuyên được quan tâm; công tác hậu cần đảm bảo không ngừng phát triển, đã góp phần  quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh  trong những năm qua.

20 năm qua, một chặng đường đầy gian khổ, khó khăn, nhưng với tinh thần cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và với tinh thần quyết tâm, toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh đã góp phần quan trọng và xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Do vậy, trong 20 năm qua lực lượng Công an tỉnh đã được Nhà nước và ngành Công an phong tặng nhiều danh hiệu cao quý: 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Quân công hạng Nhì, 1 Huân chương Quân công hạng Nhất, 1 cờ luân lưu của Chính phủ, nhiều năm liền được nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an; có nhiều tập thể và cá nhân được Bộ Công an, Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát, Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua, cùng nhiều bằng khen, giấy khen. Đó là vinh dự và tự hào to lớn của lực lượng Công an nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Chúng ta đang ở trong một thời kỳ mới, đó là thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, tỉnh Quảng Ngãi với nhiều lợi thế so sánh có được từ sự đầu tư của Nhà nước và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên với tinh thần tự lực, tự cường cùng với những tiềm năng và lợi thế mới do quá trình phát triển trong những năm qua đem lại, đặc biệt là sự phát triển năng động của KKT Dung Quất mà hạt nhân là nhà máy lọc, hoá dầu Bình Sơn và các KCN trên địa bàn, chắc chắn tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phát triển và đi lên, nhanh chóng trở thành một tỉnh công nghiệp phát triển trong một tương lai không xa.
 
Cùng với quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, điều đó tạo ra những cơ hội và vận hội hết sức to lớn cho tỉnh Quảng Ngãi, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức mới trên con đường phát triển. Cùng với nó là những cơ hội và vận hội cho lực lượng Công an nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trưởng thành hơn; nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức mới hết sức phức tạp và nặng nề trên lĩnh vực đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
 
Nhưng dù trong bất kể tình hình nào, lực lượng công an tỉnh nhà luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; với tinh thần và ý chí tự lực, tự cường, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục ra sức phấn đấu học tập và rèn luyện về nhiều mặt; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và cuộc vận động xây dựng lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ, chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.            
  Đinh Hoài Bắc

.