Xây dựng nông thôn mới: Mục tiêu cao, quyết tâm lớn

10:02, 01/02/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Theo kế hoạch, đến năm 2025 toàn tỉnh phấn đấu có thêm 31 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh lên 119/148 xã; trong đó có 48 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Có 7 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó có ít nhất 1 huyện (Nghĩa Hành) đạt chuẩn NTM nâng cao. Để đạt mục tiêu đề ra, đòi hỏi sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân.
 
[links()]
 
Trong số 31 xã đăng ký đạt chuẩn NTM giai đoạn 2023 - 2025 thì có đến 28 xã hiện đạt dưới 15 tiêu chí và có 24 xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bên cạnh đó, một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021 - 2025 yêu cầu cao, nhất là tiêu chí thu nhập khu vực miền núi tăng từ 36 triệu đồng (năm 2021) lên 48 triệu đồng (năm 2025); khu vực đồng bằng từ 41 triệu đồng (năm 2021) lên 53 triệu đồng (năm 2025). Tiêu chí y tế bổ sung tỷ lệ dân số có sổ khám, chữa bệnh điện tử từ 50% trở lên, tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám, chữa bệnh từ xa từ 40% trở lên... 
 
Người dân xã Ba Cung (Ba Tơ) chuẩn bị nguồn giống trồng cây keo lai để phát triển kinh tế gia đình.         ẢNH: THANH PHONG
Người dân xã Ba Cung (Ba Tơ) chuẩn bị nguồn giống trồng cây keo lai để phát triển kinh tế gia đình. ẢNH: THANH PHONG
Để đạt được mục tiêu đề ra, chính quyền các địa phương nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp, trọng tâm là sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư.
 
Là địa phương có địa bàn rộng, mật độ dân cư thưa thớt và phân bố rải rác nên huyện Ba Tơ gặp nhiều khó khăn trong đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, nâng cao thu nhập. Với quyết tâm thực hiện có hiệu quả chương trình NTM, cùng với huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, chính quyền địa phương chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.
 
Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Phạm Giang Nam cho biết, giảm lệ hộ nghèo, tăng thu nhập, tạo việc làm nhằm ổn định cuộc sống cho người dân là mục tiêu xuyên suốt của huyện trong quá trình xây dựng NTM. Vì vậy, huyện sẽ tranh thủ nguồn lực từ các công trình, dự án để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình và nông thôn. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo, từng bước thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện theo hướng ổn định, bền vững.
 
Để tạo thuận lợi, thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, bên cạnh quyết tâm chính trị của chính quyền và người dân các địa phương, Sở NN&PTNT kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí, nhất là đối với những xã thực hiện NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra trong việc thực hiện chương trình NTM giai đoạn 2021 - 2025.
 
THANH PHONG
 
 
 

.