Cập nhật lúc: 22:26, 27/09/2018 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi là một trong 6 tỉnh thí điểm việc sáp nhập các chi cục thuế


(Baoquangngai.vn)- Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, Quảng Ngãi là một trong số 6 tỉnh sẽ thí điểm việc sáp nhập các chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh
 
Cụ thể, việc triển khai thí điểm sáp nhập các chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành các chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ được thực hiện tại 6 tỉnh là: Quảng Ninh, Hải Dương, Yên Bái, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Cà Mau.
 

 

Cán bộ Chi cục Thuế TP.Quảng Ngãi xử lý công việc.
Cán bộ Chi cục Thuế TP.Quảng Ngãi xử lý công việc.

 

Tuy nhiên, thời điểm triển khai thí điểm chính thức vẫn chưa được xác định. Khi nào hoàn thiện các văn bản pháp lý, Tổng cục Thuế sẽ triển khai.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã hoàn thiện Đề án chi tiết về việc sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành các chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Tổng cục Thuế cũng đã lấy ý kiến cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về dự thảo Luật Quản lý thuế.
 
Hiện nay, nguồn lực dành cho các chi cục thuế là rất lớn, chiếm 77% nguồn lực tại cơ quan thuế địa phương. Trong số 711 chi cục hiện tại đang được bố trí theo địa giới hành chính cấp huyện, có rất nhiều chi cục được tách ra từ 1 chi cục trước khi tách địa giới hành chính. Số thu ngân sách Nhà nước của một số chi cục thuế, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo chưa cao, chưa đảm bảo hiệu quả về quản lý thu và hiệu quả về đầu tư cơ sở vật chất của ngành.
 
Thông qua việc sắp xếp, sáp nhập để thành lập chi cục thuế khu vực sẽ giải quyết được việc giảm đầu mối chi cục thuế, tinh giản biên chế, giảm chi phí hành thu, tạo điều kiện cho người nộp thuế, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; là cơ sở sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy.
 
 
PV

 

.