BHXH tỉnh: Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương

21:10, 04/03/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã phát động thi đua trong toàn ngành với mục tiêu “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021”.
Giám đốc BHXH tỉnh Tiêu Sinh cho hay: Năm 2021 là năm khởi đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) của đất nước, cũng là năm đầu cả nước triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2021 - 2025, do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. 
 
Trên cơ sở này, ngành BHXH tỉnh đề ra chỉ tiêu, phấn đấu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt khoảng 18% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; khoảng 28,5% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; tỷ lệ tham gia BHYT đạt 96% dân số. Toàn ngành phấn đấu đạt và vượt số thu BHXH, BHYT, BHTN được giao; hạn chế tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN nhằm giảm tỷ lệ nợ BHXH phải tính lãi của năm 2021 xuống mức thấp hơn năm 2020. 
BHXH tỉnh ký kết giao ước thi đua ngay từ đầu năm.
BHXH tỉnh ký kết giao ước thi đua ngay từ đầu năm.
Thực hiện mục tiêu đề ra, BHXH tỉnh phát động và triển khai phong trào thi đua sâu rộng, thu hút cán bộ, nhân viên trong toàn ngành tham gia. Trên cơ sở chủ đề thi đua năm 2021 của BHXH tỉnh, trưởng các phòng nghiệp vụ, giám đốc BHXH các huyện, thị xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và đặc điểm tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua, trong đó nhiều đơn vị cơ sở tập trung tham gia nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; đặc biệt là việc triển khai các nội dung, quy định mới về chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT có hiệu lực từ ngày 1.1.2021. Tập trung mọi nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp và chủ động, tăng cường thanh, kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị nợ đọng, trốn đóng, chậm đóng, đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
 
Ngành BHXH tỉnh thực hiện các giải pháp điều hành, kiểm soát dự toán chi khám chữa bệnh (KCB) BHYT, đảm bảo thực hiện trong dự toán năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ giao; đồng thời, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tham gia BHYT; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trục lợi quỹ KCB BHYT; giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời và đúng quy định; quản lý chặt chẽ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp; thực hiện các giải pháp tuyên truyền vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; phấn đấu năm 2021 đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp xã hội tại vùng đô thị qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt...
 
“Ngành BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, triển khai toàn diện việc chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam, trong đó hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa trang thiết bị, tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các hoạt động nghiệp vụ; hoàn thiện cơ sở dữ liệu, liên thông dữ liệu các phần mềm nghiệp vụ; thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành; triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến; hoàn thiện các dịch vụ công trên ứng dụng VssID, tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT; hỗ trợ giải đáp chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN và hoạt động chăm sóc khách hàng, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, đăng ký, sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động và nhiều hoạt động khác, nhằm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giao”, ông Tiêu Sinh nhấn mạnh.
 
Bài, ảnh: ÁNH NGUYỆT
 
 
 
.
.