Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính

21:25, 01/03/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sau 4 năm triển khai thực hiện Đề án Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), giai đoạn 2016 - 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã phát huy trách nhiệm của mình trong việc kiểm soát, góp phần đơn giản hóa nhiều TTHC...
Thực hiện Đề án Cải cách hành chính, hằng năm, Chủ tịch UBND tỉnh đều ban hành kế hoạch và giao trách nhiệm cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện chủ động rà soát các TTHC thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan, địa phương mình. Trong đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch rà soát cụ thể, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị và địa phương, gắn với mục tiêu cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ TTHC mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi thực hiện TTHC; phấn đấu rút ngắn 30% thời gian giải quyết TTHC so với khung thời gian quy định chung của trung ương... 
Cán bộ, nhân viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.
Cán bộ, nhân viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.
Qua rà soát, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 12 quyết định phê duyệt danh mục TTHC được rút ngắn thời gian giải quyết từ 30 - 60% so với quy định đối với 245 TTHC trong 27 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của 7 Sở là: TT&TT, Công thương, Xây dựng, Y tế, NN&PTNT, GTVT, KH&CN, LĐ-TB&XH; thống nhất rút ngắn thời gian giải quyết đối với một số thủ tục thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Công an như thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc; thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự từ 4 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc...
 
Từ năm 2017 đến nay, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã công bố 1.544 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của các sở, ban ngành; 295 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và 120 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã. Hiện 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 16/16 sở được đưa vào thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 
 
Có 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã được đưa vào thực hiện tại bộ phận "một cửa" của UBND cấp huyện, cấp xã. Tất cả các TTHC sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công bố đều được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh và trên Cổng thông tin thành phần của các sở, ban, ngành, địa phương...
 
Qua đó, việc giải quyết TTHC từ tỉnh đến xã đúng thời gian quy định, đạt trên 95%. Đặc biệt, việc thành lập, vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã trở thành đầu mối chuyên nghiệp, hiện đại để tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết hầu hết các TTHC thuộc thẩm quyền của 16 sở thuộc UBND tỉnh, với gần 1.500 TTHC. Việc này được người dân, doanh nghiệp hài lòng, đánh giá cao chất lượng phục vụ và tỷ lệ hài lòng, rất hài lòng trên 99%...
 
Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những tồn tại, hạn chế, nhất là ở một số huyện, xã chưa đưa đầy đủ các TTHC vào tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thông qua bộ phận "một cửa"; còn để xảy ra việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết một số thủ tục tại phòng làm việc riêng. Việc tổ chức và hoạt động của bộ phận "một cửa" ở một số địa phương còn hình thức, không đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân. 
 
Một số cơ quan có tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn còn cao. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn có biểu hiện quan liêu, thờ ơ khi thụ lý giải quyết hồ sơ cho người dân. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn thấp, chưa đạt 30% so với tổng số TTHC thuộc thẩm quyền. Việc vi phạm thời gian giải quyết TTHC vẫn còn phổ biến, nhất là lĩnh vực đất đai...
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 
 
.
.