Các cơ quan, đơn vị để sai sót trong giải quyết thủ tục hành chính: Sẽ bị xử lý trách nhiệm

20:58, 31/12/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã ký văn bản yêu cầu người đứng đầu chính quyền 13 huyện, thị xã, thành phố; giám đốc một số sở, ngành của tỉnh khẩn trương, nghiêm túc khắc phục, xử lý ngay các tồn tại, hạn chế, sai sót nghiêm trọng, kéo dài trong tổ chức và hoạt động giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại "bộ phận một cửa" cấp huyện.
Chủ tịch UBND tỉnh phê bình nghiêm khắc chủ tịch UBND các huyện: Mộ Đức, Minh Long, Sơn Tịnh, Sơn Tây để xảy ra tình trạng tổ chức và hoạt động của bộ phận một cửa còn hình thức, không đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân; UBND TP.Quảng Ngãi, UBND huyện Nghĩa Hành để xảy ra tình trạng chậm trễ, tồn đọng với số lượng lớn hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, gây bức xúc trong nhân dân. Đồng thời, yêu cầu người đứng đầu, tập thể các địa phương nêu trên nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật. 
Cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai còn nhiều bất cập (ảnh minh họa).
Cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai còn nhiều bất cập (ảnh minh họa).
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở TN&MT kiểm điểm trách nhiệm cá nhân; làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với cá nhân, đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và chi nhánh ở một số địa phương, nhất là tại bộ phận một cửa huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa, TX.Đức Phổ trong việc tiếp tục để xảy ra tình trạng giải quyết quá hạn, trễ hạn tỷ lệ lớn hồ sơ đất đai của hộ gia đình, cá nhân. Đồng thời, yêu cầu thay thế ngay người đứng đầu chi nhánh một số địa phương liên tiếp để xảy ra tình trạng quá hạn, trễ hạn nhiều hồ sơ đất đai đã được Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chấn chỉnh nhiều lần, nhưng đến nay không có chuyển biến tích cực.  
 
Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc để xảy ra tồn đọng, trễ hạn kéo dài trong việc phối hợp cấp GCNQSDĐ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TP.Quảng Ngãi và huyện Nghĩa Hành; khẩn trương tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh để áp dụng thống nhất cho 13 huyện, thành phố, thị xã để kiểm soát chặt chẽ trách nhiệm, thời gian của từng cá nhân, cơ quan có liên quan tham gia vào quy trình giải quyết hồ sơ đất đai; rà soát, bãi bỏ văn bản của Sở TN&MT liên quan đến việc giải quyết TTHC đất đai không phù hợp với quy định pháp luật, thẩm quyền ban hành; chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế ngay những văn bản quy định liên quan đến lĩnh vực đất đai, thực hiện TTHC về đất đai không phù hợp với quy định và thực tiễn áp dụng.
 
Với Sở TT&TT, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm về việc không hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến việc chậm thực hiện, chậm hoàn thành nhiệm vụ trang bị, tập huấn sử dụng phần mềm cổng dịch vụ công - hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; khẩn trương đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi các địa phương trong việc sử dụng phần mềm Cổng Dịch vụ công- Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi; đảm bảo 100% các địa phương đều sử dụng phần mềm này để quản lý, công khai toàn bộ hoạt động tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC.
 
Cùng với các yêu cầu trên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nội vụ theo dõi, tham mưu UBND tỉnh nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức đứng đầu cơ quan, địa phương để xảy ra nhiều tồn tại, hạn chế, yếu kém trong tổ chức, quản lý bộ phận một cửa, hoạt động giải quyết TTHC; không đề xuất, trình khen thưởng, thi đua đối với tập thể, cá nhân có liên quan nêu trên.
 
Trong cuộc trao đổi với lãnh đạo Sở Nội vụ mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh bày tỏ bức xúc với nhiều tồn tại trong tổ chức hoạt động tại bộ phận một cửa cấp huyện ở nhiều địa phương thời gian qua. Điều này gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng lớn đến các chỉ số cạnh tranh của tỉnh, không đáp ứng kỳ vọng CCHC của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, sắp đến sẽ đột xuất kiểm tra hoạt động tại bộ phận một cửa ở một số địa phương và sẽ xử lý nghiêm cán bộ, viên chức vi phạm pháp luật trong giải quyết TTHC.
 
X.THIÊN
 
 
 
.
.